Дысцыпліны

Спіс дысцыплін

Першы семестр

Гісторыя сярэдніх вякоў дзяржаў Азіі і Афрыкі.
Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (3 курс, 1 семестр).
Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (4 курс, 1 семестр).
Пахавальна-памінальная абраднасць Беларускага Падзвіння.
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі.
Гісторыя грамадска-палітычнай і філасофскай думкі Беларусі.


Гісторыя (для турыстаў і філолагаў)

Гісторыя для турыстаў і філолагаў1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Фарміраванне беларускага этнасу (VI ст. — пачатак XX ст.)
1. Старажытнае насельніцтва беларускіх земляў.
1.1. Першабытныя людзі
Дзе ўзяць: Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст.1, раздзел I.1. Першабытныя людзі і тут.
1.2. Балты.
Дзе ўзяць: Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст., раздзел I.2. Балты.
1.3. Рассяленне славян і славянізацыя балтаў.
Дзе ўзяць: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь, с. 324-326.
1.4. Русь і варагі.
Дзе ўзяць: Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVІІІ ст., раздзел I.4. Русь і варагі.

Крыніцазнаўства/Гісторыя і тэорыя крыніцазнаўства

Гісторыя і тэорыя крыніцазнаўства1 курс, 2 семестр, дзённае аддзяленне; 2 курс, 1 семестр, завочнае аддзяленне; 3 курс, 1 семестр, завочнае аддзяленне.


Тэматыка семінараў.

1. Прадмет і змест крыніцазнаўства. Прырода гістарычнай крыніцы.
1. Вызначэнне крыніцазнаўства.
2. Паняцце і прырода гістарычнай крыніцы.
3. Крыніцазнаўства ў сістэме сумежных навук і дысцыплін.
+ Пісьмовая праверачная работа.

Экологический туризм

Экологический туризм2 семестр, дневная и заочная формы обучения.

Блоки вопросов.
1. Введение в экологический туризм
1. 1. Человек. Природа. Экология.
1.2. Влияние человека на природу. Экологические кризисы.
1.3. Зарождение экологического туризма

2. Понятие, принципы и направления экологического туризма.
2.1. Основные направления экологического туризма
2.2. Основные принципы экологического туризма
2.3. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма

Археалогія (1 семестр)

Археалогія завочнікі 1 курс 1 семестр)1 курс, 1 семестр, вочнае і завочнае аддзяленні.

Залік праводзіцца ў вуснай форме. Білет утрымлівае 2 пытанні. Для падрыхтоўкі трэба выкарыстоўваць электронны сродак навучання «Археалогія» або аднайменны вучэбна-метадычны комплекс (аўтар — Д.У. Дук). Пры ўзнікненні пытанняў шукайце адказы на іх у раздзеле «Археалогія» на гэтым сайце.

Пытанні да іспыта.
1. Станаўленне археалогіі як навукі. Месца археалогіі сярод гістарычных навук
2. Археалагічныя крыніцы. Віды археалагічных помнікаў
3. Метады датавання ў археалогіі.
4. Культурны пласт і археалагічная стратыграфія. Паняцце адкрытага і закрытага комплексаў
5. Віды археалагічнай разведкі. Археалагічныя раскопкі

Канфесійная гісторыя Беларусі XIX–XX стагоддзяў (завочнікі, 6 курс)

Канфесійная гісторыя Беларусі XIX - XX стагоддзяў (завочнікі, 6 курс)6 курс, завочнае аддзяленне.

Залік будзе праводзіцца ў пісьмовай форме. Будзе трэба адказаць на адно пытанне з прапанаваных. Рэкамендуемая літаратура: «Гісторыя Беларусі» ў 6 тамах, тт. 4–6, «Канфесіі на Беларусі».

Пытанні да заліку.

1. Гістарыяграфія і крыніцы па канфесійнай гісторыі Беларусі ХІХ–XХ стст.
2. Уключэнне беларускіх зямель у расійскую мадэль міжканфесійнага і царкоўна-дзяржаўнага ўзаемадзеяння.
3. Змены ў становішчы праваслаўнай царквы на Беларусі ў 1772–1860-х гадах.
4. Становішча каталіцкага касцёлу на Беларусі ў 1772–1860-х гадах.
5. Уніяцкая царква на Беларусі ў 1772–1830-х гадах.

Канфесійная гісторыя Беларусі X — XVIII стагоддзяў (4 курс, 2 семестр)

Канфесійная гісторыя Беларусі X - XVIII стагоддзяў (4 курс, 2 семестр)4 курс, 2 семестр.

1. Арганізацыя навучання.
2. Графік заняткаў.
3. Тэматыка семінарскіх заняткаў.
4. Размеркаванне самастойных заданняў.
5. Бягучыя адзнакі.
6. Пытанні да заліка.

Старонкі