Археалогія (1 курс, 1 семестр)

Археалогія (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Археалогія ў сістэме гістарычных навук.
1. Прадмет археалогіі.
2. Гісторыя археалогіі.
3. Асноўныя катэгорыі археалагічнай навукі.
4. Заканадаўчыя палажэнні па ахове археалагічных помнікаў.

2. Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання.
1. Структура археалагічнага даследавання.
2. Археалагічныя разведкі.
3. Археалагічныя раскопкі.
4. Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў.
5. Датаванне ў археалогіі.

3. Палеаліт.
1. Агульная характарыстыка палеаліту і пытанні яго перыядызацыі.
2. Ранні палеаліт.
3. Сярэдні палеаліт.
4. Позні палеаліт.

4. Мезаліт.
1. Агульная характарыстыка мезаліту.
2. Мезалітычныя індустрыі.
3. Культуры мезаліту.

5. Неаліт.
1. Агульная характарыстыка неаліту.
2. «Неалітычная рэвалюцыя» і гаспадарчая дзейнасць людзей эпохі неаліту.
3. Жытлы і пасяленні неалітычнай эпохі.
4. Археалагічныя культуры неаліту.
5. Асаблівасці пахавальных помнікаў эпохі неаліту. Неалітычнае мастацтва.

6. Энеаліт і бронзавы век
1. Агульная характарыстыка і перыядызацыя бронзавага веку.
2. Энеаліт Закаўказзя і Паўночнага Каўказа.
3. Энеалітычныя культуры Заходняй і Паўднёвай Еўропы.
4. Бронзавы век Закаўказзя.
5. Бронзавы век лясной паласы Усходняй Еўропы.
6. Мастацтва энеаліту і бронзавага веку.

7. Жалезны век
1. Агульная характарыстыка жалезнага веку.
2. Жалезны век Заходняй Еўропы.
3. Культуры стэпаў Усходняй Еўропы.
4. Культуры балцкіх і фіна-ўгорскіх плямён.
5. Заходнееўрапейскае сярэднявечча.
6. Славянскія культуры жалезнага веку і ранняга сярэднявечча.

9. Старажытная Русь
1. Узнікненне Русі паводле археалагічных даных.
2. Усходнеславянская веска.
3. Гарады ўсходніх славян.
4. Гарадское рамяство і гандаль.

Рубрыкі: