Гісторыя Беларусі у 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь

Гісторыя Беларусі ў 6 т. Том 1

Кніга: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2000. — 351 с.; іл.

Анатацыя: У першым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў першабытны і раннесярэднявечны перыяды (каля 100 тыс. гадоў назад — першая палова ХІІІ ст.) — ад першапачатковага засялення да фарміравання і развіцця першых дзяржаўных утварэнняў. Асаблівасцю кнігі з’яўляецца тое, што яна напісана ў асноўным на падставе асэнсавання шматлікіх археалагічных знаходак, здабытых пры раскопках.

Фармат: Djvu.

Памер: 12,33 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уступ (М. Касцюк).
Уводзіны (Г. Штыхаў, М. Чарняўскі).
РАЗДЗЕЛ 1. ПЕРШАБЫТНАЯ ЭПОХА.
Асаблівасці першабытнай эпохі гісторыі Беларусі (М.Чарняўскі).
Глава 1. НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ ў КАМЕННЫМ ВЕКУ.
1. Старажытны каменны век (палеаліт). Першапачатковае засяленне тэрыторыі (А. Калечыц, У. Ксяндзоў).
2. Сярэдні каменны век (мезаліт). Засяленне краю плямёнамі паляўнічых, рыбакоў і збіральнікаў (У. Ксяндэоў).
3. Плямёны на тэрыторыі Беларусі ў новым каменным веку (неаліце) (А. Калечыц, М. Чарняўскі).
4. Гаспадарчыя заняткі (А. Калечыц, У. Ксяндзоў, М. Чарняўскі).
5. Духоўная культура ў каменным веку (Э. Зайкоўскі).
Глава 2. ПЛЯМЁНЫ БЕЛАРУСІ ў БРОНЗАВЫМ ВЕКУ.
1. Фарміраванне супольнасцей ранняга перыяду бронзавага веку (М. Крывальцэвіч, М. Чарняўскі).
2. Плямёны на тэрыторыі Беларусі ў сярэднім і познім перыядах бронзавага веку (М. Крывальцэвіч).
3. Гаспадарчыя заняткі насельнікаў (А. Калечыц, М. Крывальцэвіч, М. Чарняўскі).
4. Духоўная культура (Э. 3айкоўскі).
Глава 3. РАЗВІЦЦЁ ГРАМАДСТВА ў ЖАЛЕЗНЫМ ВЕКУ.
1. Плямёны жалезнага веку. Паселішчы і матэрыяльная культура (В. Вяргей).
2. Этнакультурная гісторыя насельніцтва Беларусі ў жалезным веку (А. Мядведзеў).
3. Гаспадарчыя заняткі ў жалезным веку (А. Мядведзеў, М. Лашанкоў).
4. Сацыяльныя адносіны і грамадскі лад (В. Шадыра).
5. Духоўная культура (Э. Зайкоўскі).
РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў РАННІМ СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ (VI ст. — першая палова XIII ст.).
Прынцыпы перыядызацыі (Г. Штыхаў).
Глава 1. УЗНІКНЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ. ЭТНІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ (VI — ХІ стст.).
1. Балты і славяне ў VI — VIII стст. (Г. Штыхаў).
2. Усходнеславянскія саюзы плямён (Г. Штыхаў, П. Лысенка, Т. Каробушкіна, Я. Звяруга).
3. Полацкае княства ў IX — XI стст. (М. Клімаў).
4. Тураўскае княства ў IX — XI стст. (П. Лысенка).
Глава 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ ў ХІІ — ХІІІ стст.
1. Палітычная гісторыя Полацкай зямлі (Г. Штыхаў, В. Ляўко).
2. Раздрабленне Полацкай зямлі (В. Ляўко).
3. Тураўская зямля ў ХІІ — ХІІІ стст. (П. Лысенка).
4. Землі Сярэдняга Пабужжа (Т. Каробушкіна).
5. Землі Пасожжа ў ХІ — ХІІІ стст. (А. Мяцельскі).
6. Землі Панямоння (Я. 3вяруга).
7. Дзяржаўны лад у землях-княствах (Г. Штыхаў).
8. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі (М. Гурын, Г. Штыхаў).
Глава 3. ЭКАНАМІЧНЫЯ ЎКЛАДЫ, ГРАМАДСКІ ЛАД, ГАСПАДАРКА ў IX — XIII стст.
1. Эканамічныя ўклады — факты і меркаванні (Г. Штыхаў).
2. Генезіс феадальных адносін на беларускіх землях (В. Ляўко).
3. Сельская гаспадарка ў X — XIII стст. (Т. Каробушкіна).
4. Гарады (В. Ляўко).
5. Гарадское рамяство і гандаль (Л. Калядзінскі).
6. Сельская абшчына і вёска (А. Іоў).
7. Звычаёвае права, закон і суд (Г. Штыхаў).
Глава 4. КУЛЬТУРА. ВЫТОКІ БЕЛАРУСКАГА ЭТНАСУ.
1. Язычніцтва: народныя святкаванні і абрады (Г. Штыхаў).
2. Прыняцце і распаўсюджанне хрысціянства (Г. Штыхаў, С. Тарасаў).
3. Манументальнае дойлідства (І. Ганецкая).
4. Мастацтва (І. Ганецкая).
5. Пісьменства, літаратура, фальклор (Г. Штыхаў).
6. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі (М. Гурын).
7. Вытокі беларускага этнасу (Г. Штыхаў).
Бібліяграфія.
Храналогія гісторыі старажытнай Беларусі.
Паказальнік імёнаў.
Геаграфічны паказальнік.