Сборники статей и материалы конференций

Зборнікі артыкулаў, матэрыялы і тэзісы канферэнцый па гісторыі

Рубрыка ўтрымлівае змест зборнікаў артыкулаў, матэрыялаў і тэзісаў канферэнцый па гісторыі, гістарычных навуках і дысцыплінах. У некаторых выпадках зборнікі артыкулаў змяшчаюцца цалкам. Глядзі таксама рубрыкі «Гістарычныя часопісы» і «Артыкулы».

МАТЭРЫЛЫ КАНФЕРЭНЦЫЙ І ЗБОРНІКІ АРТЫКУЛАЎ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ


ВЫДАННІ, ЯКІЯ ПРАЦЯГВАЮЦЦА. СЕРЫЙНЫЯ ВЫДАННІ

Беларускае Падзвінне


Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі


Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — Вып. 8

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 8Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — 2010. — Вып. 8.

Характарыстыка: У 8-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2010 г.) друкуюцца навуковыя артыкулы, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Друкуюцца артыкулы Т.В. Габрусь пра мастацка-стылявыя характарыстыкі іканаграфіі анёлаў у беларускім сакральным жывапісе ХVII–ХVIII стст., У.Я. Аўсейчыка пра фактары эвалюцыі пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў у ХХ — пачатку ХХІ ст., У.А. Лобача пра міфасемантыку дарогі ў беларускай традыцыйнай культуры, Т.А. Навагродскага пра этналагічнае вывучэнне традыцыйнага народнага харчавання беларусаў, а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 2

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 2Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 2. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 392 с.

Характарыстыка: У зборніку прадстаўлены матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», якая адбылася 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), аднак мерапрыемства 2009 г. называлася не канферэнцыяй, а навукова-практычным семінарам. У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных даследаванняў. Акрэслены праблемы мовазнаўства, дыялекталогіі і мастацкай літаратуры Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.

Беларускае Падзвінне-2016: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. Ч. 1

Канферэнцыя Беларускае Падзвінне-2016 частка 1Зборнік: Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Полацк, 14–15 красавіка 2016 г. : у 2 ч. Ч. 1. — Наваполацк : ПДУ, 2016. — 304 с.

Характарыстыка: У зборніку друкуюцца матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», што прайшла 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Фактычна, канферэнцыя праводзілася не ў трэці, а ў чацвёрты раз (у 2009, 2011, 2014 і 2016 гг.), але фармат мерапрыемства 2009 г. меў назву навукова-практычнага семінара. У першай частцы зборніка прадстаўлены вынікі археалагічных, антрапалагічных і этнаграфічных даследаванняў Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый ад першабытных часоў да сучаснасці.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 7

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 7Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — 2009. — Вып. 7.

Характарыстыка: У 7-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2009 г.) змешчаны вынікі навуковых даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Друкуюцца артыкулы У.А. Лобача пра вёску ў у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў, А.М. Раманюка пра хусткі ў складзе жаночых строяў Усходняга Палесся, С.У. Грунтова пра выкарыстанне і інтэрпрэтацыю крыніц па вывучэнні семантыкі мемарыяльных помнікаў Беларусі, Н.І. Наркевіч пра ювелірныя ўпрыгажэнні Беларусі ХVII–ХVIII стст. паводле твораў партрэтнага жывапісу, І.Н. Ажашкоўскай пра архітэктуру Полацкай Сафіі другой паловы XVII ст., а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі Вып. 16Зборнік: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 16 / навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — 308 с.

Характарыстыка: У 16-м выпуску зборніка «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі» (2014 г.) змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых навучальных устаноў Беларусі (у тым ліку Віцебска, Гомеля, Полацка). Акрамя таго, падаюцца публікацыі аспірантаў і навукоўцаў з Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі. Друкуюцца артыкулы В.М. Шарай пра асаблівасці праяўлення сінкрэтызму ў вераваннях беларусаў, В.Ф. Марозава і Е.В. Марозава пра архітэктуру палацаў Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў ваколіцах Гродна, А.М. Пікуліка пра беларускую кніжную ілюстрацыю, Г.А. Барвенавай пра гісторыю вывучэння некропаляў беларускай арыстакратыі, а таксама даследаванні шэрагу іншых навукоўцаў.

Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра: зборнік навуковых артыкулаў памяці Міхала Чарняўскага

Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і ДняпраЗборнік: Супольнасці каменнага і бронзавага вякоў міжрэчча Віслы і Дняпра : зборнік навуковых артыкулаў памяці Міхала Чарняўскага. — Мінск, 2016.

Характарыстыка: У 2016 г. пабачыў свет зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны памяці вядомага беларускага археолага і грамадскага дзеяча Міхала Міхайлавіча Чарняўскага (1938–2013 гг.). Зборнік утрымлівае спіс публікацый М.М. Чарняўскага, а таксама даследаванні беларускіх і замежных навукоўцаў.

Старонкі