Крыніцы і матэрыялы

Гістарычныя крыніцы і матэрыялы

Кароткі, У.Г. Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часу

Кароткі У.Г. Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часуАртыкул: Кароткі, У.Г. Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часу. (Да 350-годдзя з дня смерці) / У.Г. Кароткі // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1983. — № 5. — С. 111–117.

Анатацыя: Мялецій Сматрыцкі нарадзіўся на Падоллі ў сям’і Герасіма Сматрыцкага, першага рэктара Астрожскай калегіі. Ён скончыў Астрожскую калегію, Віленскую езуіцкую акадэмію, слухаў лекцыі ў Лейпцыгскім, Вітэнбергскім і Нюрнбергскім універсітэтах. Доўгі час Мялецій правёў на Беларусі і ў Літве. Ён стаў адным з заснавальнікаў стылю барока ў культуры Беларусі і Украіны. Многія яго творы былі накіраваны на абарону праваслаўя ад нападкаў каталіцкай і ўніяцкай цэркваў.

Гваньїні, О. Хроніка европейської Сарматії

Гваньїні О. Хроніка европейської СарматіїКніга: Гваньїні, О. Хроніка европейської Сарматії / О. Гваньїні; Упорядкув. та перекл. з пол. о. Юрія Мицика. — Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 1006 с.; іл.

Характарыстыка: «Хроніка європейської Сарматії» Олександра Гваньїні — важливе історичне джерело та пам’ятка європейської історіографії XVI–XVII стст. Написана легко, доступно й цікаво, «Хроніка.» стала неоціненним посібником для вивчення історії та географії народів і країн Центрально-Східної Європи, а також їхніх сусідів. Цей твір мав надзвичайно велику популярність у наших предків, неодноразово перевидавався у латинському оригіналі; перекладався німецькою, чеською, польською мовами.

Кніга жыцій і хаджэнняў / Уклад. А. Мельнікава

Кніга жыцій і хаджэнняў, укладанне А. МельнікаваКніга: Кніга жыцій і хаджэнняў: пераклад са старажытнарускай, старабеларускай і польскай / Уклад., прадм. і каментарыі А. Мельнікава. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. — 503 с.; іл.

Анатацыя: Упершыню на беларускай мове друкуюцца выдатныя помнікі старажытнабеларускай літаратуры, якія належаць да жанраў жыцій і хаджэнняў. У кнігу ўвайшлі жыціі святых Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Аўраамія Смаленскага, «Падарожжа Мікалая Крыштофа Радзівіла ў Святую Зямлю» і іншыя творы, вядомыя раней толькі вузкаму колу чытачоў.

Фармат: Djvu.

Памер: 3,4 MB.