Фильмы-история религии и церкви

Фільмы па гісторыі рэлігіі і царквы

Мікалай Крыштаф Дарагастайскі (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Мікалай Крыштаф ДарагастайскіФільм: Мікалай Крыштаф Дарагастайскі.

Від: Дакументальны, адукацыйны, навукова-папулярны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Мікалай Крыштаф Дарагастайскі паходзіў з вядомага ў Вялікім Княстве Літоўскім роду Манвідаў. Як гэта часта бывала ў тыя часы, на навучанне бацькі выправілі юнака ў Заходнюю Еўропу. Там ён спасцігаў не толькі кніжную навуку, але і майстэрства бою. За поспехі ў вучобе юнак атрымаў ступень доктара медыцыны, а за вайсковыя заслугі — тытул барона Свяшчэннай Рымскай імперыі. Найдаўжэй малады магнат затрымаўся ў Неапалі, дзе працавала першая ў свеце вышэйшая школа коннай язды. Надворны канюшы неапалітанскага віцэ-караля Антоніа Ферара запаліў юнака марай стварыць кнігу па конегадоўлі.

Уладзіслаў IV Ваза (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Уладзіслаў IV ВазаФільм: Уладзіслаў IV Ваза.

Від: Дакументальны, адукацыйны, навукова-папулярны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Уладзіслаў ІV Ваза меў як здольнасці, так і амбіцыі. Але ягоныя планы магчыма было рэалізаваць у цэнтралізаванай краіне з абсалютнай манархіі. Спробы ўзмацніць каралеўскую ўладу ў Рэчы Паспалітай праваліліся, бо гэтага не жадалі ні магнатэрыя, ні шляхта. Як і бацька, Уладзіслаў працягваў ужываць тытул шведскага караля, хаця ніколі не валодаў шведскім тронам. Таксама ён іменаваўся царом маскоўскім, хоць нават не быў у Крамлі. Ён імкнуўся распачаць вялікую вайну супраць Турцыі, але толькі скіраваў сваіх саюзнікаў супраць сябе.

Мікалай Крыштоф Радзівіл (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Мікалай Крыштоф РадзівілФільм: Мікалай Крыштоф Радзівіл.

Від: Дакументальны, адукацыйны, навукова-папулярны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Гэты чалавек з вядомага магнацкага рода спрычыніўся да ўсіх важных падзей другой паловы ХVI ст. Ягонае жыццё — адбітак таго часу. Мужны ваяр і гаспадарлівы кіраўнік, пісьменнік і мецэнат, варты прадаўжальнік годнай лініі нясвіжскіх Радзівілаў. Мікалай Крыштоф Радзівіл, вайсковы і дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, быў сынам Мікалая Радзівіла Чорнага. Неяк у вялікакняжацкім палацы бацькі малога Мікалая Крыштофа выйшлі паглядзець на фейерверк, пакінуўшы зусім маленькага хлопчыка. Той заплакаў. Кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст падыйшоў да ложачка, пагушкаў малога, назваўшы жартам сіроткам. Так з лёгкай рукі манарха ў Мікалая Крыштофа Радзівіла з’явілася мянушка «Сіротка».

Сімяон Полацкі (фільм; «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Сімяон ПолацкіФільм: Сімяон Полацкі

Від: Навукова-папулярны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Старажытны Полацк даў нашай гісторыі не адно гучнае імя. Асобае месца займае «муж дабраверны, царкве і дзяржаве патрэбны, вучонасці вялікай, гэткай жа, як і дабрадзейнасці ягоныя» — Сімяон Полацкі. Яго лёс склаўся супярэчліва і дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Філосаф С.А. Падокшын адзначыў, што Сімяон Полацкі паклаў пачатак згубнаму для нацыі працэсу культурнай эміграцыі беларусаў. Атрыманая ў Рэчы Паспалітай адукацыя еўрапейскага ўзроўню зрабіла яго ці не самым адукаваным чалавекам у Расіі XVII ст., што ў сукупнасці з прыроднымі якасцямі забяспечыла кар’еру. Карыстаючыся тымі магчымасцямі, якія давала высокае становішча пры двары, Сімяон здолеў аказаць вялікі ўплыў на рускую культуру. Дастаткова сказаць, што заснаваная ім друкарня павялічыла колькасць расійскіх тыпаграфій… у два разы. Для параўнання, у Рэчы Паспалітай друкарскія варштаты працавалі ў 134 гарадах і мястэчках.

Контррэфармацыя ў ВКЛ (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Контррэфармацыя ў ВКЛФільм: Контррэфармацыя ў ВКЛ

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Рэфармацыйная плынь, якая здавалася непахіснай пры жыцці Мікалая Радзівіла Чорнага, неўзабаве сутыкнулася з агрэсіўнай палітыкай каталіцкай царквы. Контррэфармацыя паказала, што касцёл здольны да мабілізацыі. У Рэчы Паспалітай яна дасягнула вялізарных поспехаў, прычым у асноўным мірным шляхам. Поспехі контррэфармацыі ў ВКЛ тлумачыліся слабой сацыяльнай базай Рэфармацыі.

Варшаўская канфедэрацыя (фільм, «Гісторыя пад знакам «Пагоні»)

фільм Гісторыя пад знакам Пагоні Варшаўская канфедэрацыяФільм: Варшаўская канфедэрацыя

Від: Дакументальны

Характарыстыка: Фільм з дакументальнага цыкла «Гісторыя пад знакам «Пагоні» («Белсат»). Рэлігійная талерантнасць была немагчымай у тагачаснай Заходняй Еўропе, дзе думкі аб свабодзе веравызнання лічыліся ерэтычнымі і маглі каштаваць жыцця. Але гэтая ўнікальная для часоў сярэднявечча з’ява існавала ў Вялікім княстве Літоўскім. XVI ст. стала для Заходняй Еўропы часам крывавых рэлігійных войнаў. Каталіцкі касцёл, не выбіраючы сродкаў, змагаўся з Рэфармацыяй. Рэлігійныя дыспуты вяліся з дапамогай зброі, а забойства апанента ўжо нікога не здзіўляла. Але адна падзея ўсё ж ускалыхнула Еўропу. У ноч на 24 жніўня 1572 г. напярэдадні дня св. Варфаламея ў Парыжы адбылося масавае забойства кальвіністаў. Загінула каля 10 тысяч чалавек. У наступныя некалькі месяцаў напады на іх адбываліся па ўсёй Францыі.

Старонкі