История нового времени

Кнігі, фільмы і карты па гісторыі новага часу

Кнігі па гісторыі новага часу

Інфармацыя аб Вялікіх геаграфічных адкрыццях, эпосе Адраджэння і іншых падзеях да Англійскай буржуазнай рэвалюцыі ўтрымліваецца таксама ў некаторых падручніках па гісторыі сярэдніх вякоў (асабліва ў савецкіх). Тлумачыцца гэта рознымі падыходамі да перыядызацыі сусветнай гісторыі.