Студэнтам

Як падрыхтаваць і правільна аформіць рэферат

Як падрыхтаваць і правільна аформіць рэферат

Што такое рэферат?

Слова «рэферат» знаёма кожнаму яшчэ са школы. Але напісаць якасны рэферат атрымліваецца далёка не ва ўсіх. Прычынай з’яўляецца скажонае разуменне таго, што такое рэферат і як трэба яго пісаць.

Асобнымі студэнтамі рэферат разумеецца як стос паперы з раздрукаваным тэкстам, які трэба здаць выкладчыку. Працэс падрыхтоўкі рэферата, на думку такіх студэнтаў, выглядае так: трэба ўбіць у Яндэкс тэму рэферата; адкрыць пару спасылак на банкі рэфератаў; раздрукаваць тое, што знайшлося; замяніць на тытульным аркушы чужое прозвішча сваім і з гордым выглядам здаць гэты опус выкладчыку. Абарона рэферата гэтым студэнтам уяўляецца так: яны чытаюць свой рэферат услых. На заўвагі выкладчыка рэагуюць наступнымі стандартнымі фразамі: «Ну я слегка пользовался интернетом, а так всё сам»

Расклад

Расклад Віктара Уладзіміравіча Чараўко. Расклад адлюстроўвае ў тым ліку і заняткі ў фармаце кіруемай самастойнай работы.

Расписание Виктора Владимировича Черевко. Расписание включает в том числе и занятия в формате управляемой самостоятельной работы.

Увага! У раскладзе магчымыя змены.
Внимание! В расписании возможны изменения.