Спіс дысцыплін

Першы семестр

Гісторыя сярэдніх вякоў дзяржаў Азіі і Афрыкі.
Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (3 курс, 1 семестр).
Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (4 курс, 1 семестр).
Пахавальна-памінальная абраднасць Беларускага Падзвіння.
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі.
Гісторыя грамадска-палітычнай і філасофскай думкі Беларусі.


Другі семестр

Гісторыя паўднёвых і заходніх славян (3 курс, 2 семестр).
Логіка (2 курс, 2 семестр).


Архіў

Археалогія Беларусі (завочнікі).
Метрыка ВКЛ (вочнікі: 4 курс, 2 семестр).
Шанаванне продкаў у традыцыйнай беларускай культуры.
Метадалогія навуковых даследаванняў.
Руска-беларускія і польска-беларускія адносіны.
Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны.
Гісторыя філасофіі (4 курс, вочнікі).
Камп’ютарныя тэхналогіі навучання гісторыі.
Мультымедыйныя тэхналогіі (4 курс, 1 семестр).
Камп’ютарнае картаграфаванне (4 курс, 2 семестр).
Філасофія (ФІТ, завочнікі).
Сацыялогія.
Матэрыяльная культура беларусаў IX–XVIII стст.
Метадалогія навуковых даследаванняў.
Руска-беларускія і польска-беларускія адносіны.
Экскурсазнаўства.


Экалагічны турызм (3 курс, турысты).
Рубрыкі: