Бібліятэка

Спадчына. — 1994. — № 4

Спадчына 1994 № 4Часопіс: Спадчына. — 1994. — № 4.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол часопіса аб’ядналіся неабыякавыя беларускай культуры і мінуўшчыны навукоўцы і літаратары. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», грамадскасць дазналася аб забытых раней імёнах. У № 4 часопіса «Спадчына» за 1994 г. змешчаны матэрыялы пра стварэнне Беларускага ўніверсітэта (прадмова і падрыхтоўка Уладзіміра Ляхоўскага), вершаваны твор Вінцука Адважнага «Князь і лапаць», дыярыюш Міхала Казіміра Радзівіла з прадмовай Вацлава Арэшкі, а таксама іншыя публікацыі.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 1

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1974 № 1Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 1 (17).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» пачаў выдавацца ў 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ змяшчаліся матэрыялы, што павінны былі спрыяць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 1 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1974 г. друкуюцца артыкулы Г.Л. Харашкевіч пра полацкія пячаткі ХV ст., Ю.У. Чантурыі пра гістарычны цэнтр Навагрудка, А.М. Мартынава пра Кобрынскі замак, С.С. Шырганавай і І.С. Шамава пра Бабруйскую крэпасць, А.С. Янкявічэне пра самабытныя рысы беларускай готыкі, І.П. Корзуна пра традыцыйныя прылады жніва, І.К. Цішчанкі пра творчую спадчыну І.А. Сербава, а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 3. Вариво — Вкупе

Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып. 3. Вариво - ВкупеКніга: Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 3. Вариво — Вкупе / склад.: А.П. Груцо, В.У. Мяснікова, У.М. Свяжынскі ; гал. рэд. А.І. Жураўскі. — Мінск : Навука і тэхніка, 1983. — 310 с.

Характарыстыка: «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» — шматтомнае энцыклапедычнае выданне, якое выходзіць з 1982 г. У выпусках дано тлумачэнне слоў, якія ўжываліся ў беларускай літаратурнай мове XIV–XVIII стст., таксама ўтрымліваецца іх граматычная характарыстыка. Выданне разлічана на гісторыкаў, этнографаў, моваведаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа. Трэці выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літару «В» ад слова «Вариво» па слова «Вкупе» ўключна.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, філасофіі, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, сельскагаспадарчых, дакладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. друкуецца шэраг матэрыялаў, прысвечаных Янке Купале і Якубу Коласу.

Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.): зборнік навуковых прац

Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне XV–XVIII стст.Кніга: Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.) : зборнік навуковых прац / установа «Музей «Замкавы комплекс «Мір» ; пад рэд. А.М. Янушкевіча. — Мінск : Медысонт, 2014. — 442 с. ; іл.

Характарыстыка: У зборніку друкуюцца матэрыялы, прысвечаныя разнастайным аспектам існавання магнацкага двара і сацыяльнага ўзаемадзеяння ў XV–XVIII стст. Разгледжаны двары Астрожскіх, Глябовічаў, Радзівілаў, Хадкевічаў, Сапегаў. У цэнтры ўвагі навукоўцаў знаходзіліся магнацкія рэзідэнцыі і прыватнаўласніцкія замкі, адміністрацыйны і культурныя бакі функцыянавання магнацкіх двароў, маскоўская эміграцыя ў Вялікае Княства Літоўскае і Рэч Паспалітую, патранальна-кліентэльныя адносіны паміж магнатамі і шляхтай у ВКЛ. Публікуюцца артыкулы Ніны Скеп’ян пра пачаткі будаўніцтва прыватнаўласніцкіх мураваных замкаў у ВКЛ, С. Рыбчонка пра паходжанне магнатаў Глябовічаў, А. Янушкевіча пра нефармальныя кантакты магнатаў Вялікага Княства Літоўскага ў дыпламатычных зносінах з Маскоўскай дзяржавай у другой палове XVI ст., А. Радамана пра патранальна-кліентэльныя адносіны ў Новагародскім павеце ў другой палове XVI — пачатку XVII ст., В. Галубовіча пра віцебскую кліентэлу віленскага ваяводы Крыштафа Радзівіла ў 30-я гг. XVII ст., Анастасіі Скеп’ян пра арганізацыю кухоннай службы пры магнацкіх дварах ВКЛ у XVI– XVII стст., В. Гарбачовай пра баўленне вольнага часу шляхтай Вялікага княства Літоўскага ў канцы XVIII ст. на прыкладзе роду Рэйтанаў, а таксама матэрыялы шэрагу ішых даследчыкаў.

Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2012 г.

Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2012 г.Кніга: Полацкі музейны штогоднік : зборнік навуковых артыкулаў за 2012 г. / уклад. Т.У. Явіч. — Полацк : [НПГКМЗ], 2013. — 164 с. ; іл.

Характарыстыка: «Полацкі музейны штогоднік» — зборнік навуковых артыкулаў, які выпускаецца Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам (НПКМЗ) з 2010 г. У зборніку друкуюцца артыкулы навуковых супрацоўнікаў НПКМЗ, выступленні на штогадовых канферэнцыях на базе музея-запаведніка, а таксама публікацыі вядомых даследчыкаў, чые навуковыя інтарэсы звязаныя з гісторыяй матэрыяльнай культуры Полацка. У трэцім «Полацкі музейным штогодніку» (за 2012 г.) змешчаны артыкулы І.У. Магалінскага пра металічныя дэталі скураных сумак XIV–XVII стст. у фондах НПГКМЗ, В.А. Філімонавай пра лаціна-польскія выданні XVI–XVIII стст. у фондах НПГКМЗ, А.У. Шумовіч пра «Апосталы» ХVII стагоддзя ў фондах НПГКМЗ, І.П. Водневай пра «Памятныя кнігі Віцебскай губерні» як крыніцы па гісторыі Полацка, С.П. Копыла пра супрацьпаветраную абарону Полацкага баявога ўчастка летам 1941 г., а таксама шэраг іншых публікацый.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1972 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1972. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і ншых гуманітарных дысцыплінах. Спецыялізаваная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных, фізіка-матэматычных навуках выходзілі ў адным выпуску. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1972 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.М. Салавей пра беларускія гістарычныя балады, А.Ф. Кавалёва па гісторыі мастацкага канструявання сродкаў транспарту ў Беларусі, М.В. Біча пра нацыянальны склад прамысловага пралетарыяту Беларусі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст., К.М. Гоцмана пра ролю ахвяраванняў беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Старонкі