Бібліятэка

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 4. Вкупитися — Вспение

Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып. 4. Вкупитися - ВспениеКніга: Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 4. Вкупитися — Вспение / склад.: Р.С. Гамзовіч [і інш.] ; гал. рэд. А.М. Жураўскі. — Мінск : Навука і тэхніка, 1984. — 296 с.

Характарыстыка: «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» — шматтомнае энцыклапедычнае выданне, якое выходзіць з 1982 г. У выпусках дано тлумачэнне слоў, якія ўжываліся ў беларускай літаратурнай мове XIV–XVIII стст., а таксама ўтрымліваецца іх граматычная характарыстыка. Выданне разлічана на гісторыкаў, этнографаў, моваведаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа. Чацвёрты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літару «В» ад слова «Вкупитися» па слова «Вспение» ўключна.

Спадчына. — 1996. — № 1

Спадчына 1996 № 1Часопіс: Спадчына. — 1996. — № 1.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» утварыўся ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол яго згуртаваліся неабыякавыя беларускай культуры і мінуўшчыны гісторыкі, публіцысты, літаратары. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, публікаваў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 1 часопіса «Спадчына» за 1996 г. змешчаны артыкулы Дзмітрыя Карава пра архіўную спадчыну Вялікага Княства Літоўскага і беларускія архівы ў канцы XVIII — пачатку ХХ ст., Альбіны Семянчук пра гісторыкаў Польшчы і ВКЛ Марціна Бельскага і Яхіма Бельскага, Генадзя Прыбыткі пра барацьбу магнацкіх груповак у XVIII ст., Аляксандра Надсана пра Кірылу Тураўскага, фрагменты з дыярыюшаў Міхаіла Казіміра Радзівіла і Альбрыхта Станіслава Радзівіла, а таксама іншыя публікацыі.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 4

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1974 № 4Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 4 (20).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» пабачыў свет у 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ выходзілі матэрыялы, якія мусілі дапамагаць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1974 г. друкуюцца артыкулы Я.Р. Рыера пра старажытнарускія помнікі Магілёва, Ю.М. Кішыка пра сярэднявечны Гродна, Г.Я. Галенчанкі пра астранамічныя звесткі ў «Малой падарожнай кніжцы» Францыска Скарыны, Г.І. Дулебы, Г.М. Курыловіча пра мужчынскае адзенне ў ХІХ — пачатку ХХ ст., а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1973 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, матэматычных, прыродазнаўчых навуках друкаваліся пад адной вокладкай. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1973 г. друкуюцца артыкулы Т.Н. Каробушкінай пра археолага Васіля Радзівонавіча Тарасенку, А.Е. Пятруннікава пра удзел камсамола Балгарыі ў дзейнасці Айчыннага фронта, Г.Г. Сяргеевай пра беларуска-балгарскае навуковае супрацоўніцтва ў 1960–1970 гг., З.С. Пазняка пра грамадскія ідэалы і эстэтычныя прынцыпы Ігната Буйніцкага, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г.

Полацкі музейны штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г.Кніга: Полацкі музейны штогоднік : зборнік навуковых артыкулаў за 2013 г. / уклад. Т.У. Явіч. — Полацк : [НПГКМЗ], 2014. — 288 с. ; іл.

Характарыстыка: «Полацкі музейны штогоднік» — зборнік навуковых артыкулаў, які выдаецца Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам (НПКМЗ), пачынаючы з 2010 г. У ім друкуюцца артыкулы навуковых супрацоўнікаў НПКМЗ, выступленні на штогадовых канферэнцыях на базе музея-запаведніка, а таксама публікацыі даследчыкаў, чые навуковыя інтарэсы звязаныя з гісторыяй матэрыяльнай культуры Полацка. У чацвёртым «Полацкі музейным штогодніку» (за 2013 г.) змешчаны артыкулы І.У. Магалінскага пра металічную матрыцу з Полацка, У.Д. Сараб’янава пра канструкцыю, тыпалогію і іканаграфію іканастаса Спаса-Праабражэнскай царквы Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў Полацку, І.П. Водневай пра яўрэйскія пачатковыя навучальныя ўстановы Полацка сярэдзіны ХІХ — пачатку ХХ ст., С.П. Копыла пра артылерыю ў баях за Полацк летам 1941 г., С.В. Гаўрылавай пра асноўныя кірункі аднаўлення і развіцця г. Полацка ў 1944–1954 гг. (гандаль і грамадскае харчаванне, камунальную гаспадарку, транспарт), а таксама шэраг іншых публікацый.

Спадчына. — 1994. — № 6

Спадчына 1994 № 6Часопіс: Спадчына. — 1994. — № 6.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол часопіса гуртаваліся неабыякавыя беларускай культуры і мінуўшчыны гісторыкі, публіцысты, пісьменнікі і паэты. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», грамадскасць дазналася аб забытых раней імёнах. У № 6 часопіса «Спадчына» за 1994 г. змешчаны артыкулы Алега Трусава пра Агульныя тэндэнцыі ў гарадской матэрыяльнай культуры Вялікага Княства Літоўскага, Эдварда Паўловіча пра жонку вялікага князя маскоўскага Васіля Алену Глінскую, Алеся Смалянчука пра Рамана Скірмунта, Арсеня Ліса пра культурную спадчыну Заходняй Беларусі, Лідзіі Цягака пра напрацоўкі беларускай антрапалогіі, а таксама іншыя публікацыі.

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 3

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1974 № 3Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 3 (19).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» пабачыў свет у 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ выходзілі матэрыялы, якія мусілі дапамагаць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 3 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1974 г. друкуюцца артыкулы Л.Д. Побаля пра археалагічныя помнікі на берагах Заходняй Дзвіны, У.А. Анохіна пра скарб рымскіх манет з в. В. Жукевічы, Н.Ф. Высоцкай пра забытых беларускіх мастакоў ХVI–XVII стст., Л. Панічавай пра дэкаратыўную кераміку Копысі, А. Падліпскага пра музей бацькі Міная, а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Старонкі