Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 6

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1975 № 6Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1975. — № 6.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, археалогіі, мовазнаўству і іншых галінах беларускай гуманітарыстыкі. Спецыялізаваная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, фізіка-матэматычных, сельскагаспадарчых навуках друкаваліся пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1975 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.П. Панюціча пра танкарунную авечкагадоўлю ў памешчыцкай гаспадарцы ў 1861–1900 гг., Л.С. Бараноўскага пра заработную плату і сямейны бюджэт чыгуначнікаў Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ ст., Я.М. Сахуты пра дэкаратыўную разьбу ў сялянскім побыце ў ХІХ — пачатку ХХ ст., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Клішэвіч Р.А. Планаванне ў вырашэнні сацыяльных задач
Сінякоў Л.К. Некаторыя прынцыпы інтэрнацыянальнага выхавання
Кароткіна А.С. Роля прафсаюзнай арганізацыі працоўнага калектыву ў выхаванні сацыяльнай актыўнасці моладзі
Арцёмава В.М., Чумакова Т.Я. Актуальныя пытанні прававога рэгулявання аховы працы жанчын
Нятылькін А.Т. Рашэнні XIV з’езда ВКП(б) і перспектывы развіцця прамысловасці ў Беларусі
Каўшараў М.Д. Рэалізацыя дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу ў папяровай прамысловасці (1966–1970 гг.)
Астроўская А.А., Наважылаў О.Ю. Аб суадносінах паняццяў «якасць», «узровень якасці» і «тэхнічны ўзровень прадукцыі»
Аўраменка А.І. Пытанні цэнаўтварэння на прадукцыю калгасаў
Кечык С.Я. Аб сінтаксічных функцыях дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове
Кудзіс С.П. Асаблівасці функцыянальнай арганізацыі тэксту прамысловай рэкламы
Яўцімава Р. Беларуская кніга ў Балгарыі
Сакалоўскі У.Л. Некаторыя рысы тыпалагічнай агульнасці і адметнасці героя ў беларускай і нямецкай пахзіі 20 — пачатку 30-х гадоў (М. Чарот і І. Бехер)
Панюціч В.П. Танкарунная авечкагадоўля ў памешчыцкай гаспадарцы ў другой палавіне ХІХ ст. (1861–1900 гг.)
Бараноўскі Л.С. Заработная плата і сямейны бюджэт чыгуначнікаў Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ ст. (Па матэрыялах галоўных майстэрняў Лібава-Роменскай чыгункі ў Гомелі)
Сахута Я.М. Дэкаратыўная разьба ў сялянскім побыце (ХІХ — пачатак ХХ ст.)
Броўка П., Крапіва К., Навуменка І., Танк М. Памяці народнага пісьменніка Беларусі акадэміка АН БССР М.Ц. Лынькова

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Булыка А.М. Поспех рускай гістарычнай лексікаграфіі

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Паэту і вучонаму
Паведамленне аб IV Рэспубліканскім конкурсе маладых вучоных па грамадскіх навуках, прысвечаным XXV з’езду КПСС

Пералік артыкулаў, апублікаваных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1975 г.