Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 2

Беларускі гістарычны часопіс 1993 № 2Часопіс: Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 2 (2).

Характарыстыка: Беларускі гістарычны часопіс — навуковае і навукова-метадычнае ілюстраванае выданне. Галоўная яго аўдыторыя — настаўнікі школ, выкладчыкі і студэнты вышэйшых навучальных устаноў. Першы нумар БГЧ выйшаў у 1993 г. У № 2 Беларускага гістарычнага часопіса за 1993 г. змешчаны артыкулы Івана Саверчанкі пра ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Анатоля Кулагіна пра архітэктурныя помнікі Навагрудскай зямлі, Уладзіміра Урбановіча пра старажытнае пісьменства і кнігадрукаванне, Зіновія і Барыса Капыскіх пра беларускую вёску і сялянства ў канцы ХVI — першай палове ХVII ст., Міхаіла Піліпенкі пра беларускую этналогію, Якуба Рыера пра працягласць жыцця нашых продкаў, а таксама шэраг іншых публікацый.

Фармат: Pdf.

Памер: 17,6 MB.

Крыніца: сайт Календарь Могилёва.

Спампаваць часопіс/Скачать журнал.

Змест нумара:

Васіль Кушнер. Цяжкія шляхі адраджэння дзяржаўнасці

ДА АБМЕРКАВАННЯ КАНЦЭПЦЫІ
Пётр Шупляк. Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў: праблемы адукацыі

НАВАГРАДСКАЯ ЗЯМЛЯ
Іван Саверчанка. Вялікае Княства Літоўскае: утварэнне дзяржавы
Анатоль Кулагін. Архітэктурныя помнікі
Уладзімір Урбановіч. Старажытнае пісьменства і кнігадрукаванне
Міхаіл Спірыдонаў. Вераскава, 1557 год

АГРАРНАЯ ГІСТОРЫЯ
Зіновій Капыскі, Барыс Капыскі. Беларуская вёска і яе насельніцтва ў канцы ХVI — першай палове ХVII ст.

ДА 75-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ
Усебеларускі з’езд 1917 года: сведчанне сучасніка. Працяг (публікацыя В. Скалабана)

З ВАЕННАЙ ГІСТОРЫІ
Міхась Ткачоў. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. Заканчэнне

БЕЛАРУСКАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ
Іван Сачанка, Аляксандр Шарапа, Анатоль Разанаў, Аляксандр Чалядзінскі. Прыярытэты знешнепалітычнай стратэгіі Рэспублікі Беларусь

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ
Галіна Сяргеева. Беларуская дыяспара і дзяржаўная палітыка: набыткі і праблемы
Ларыса Языковіч. Рэлігійнае жыццё беларускай эміграцыі
Васіль Кушнер, Галіна Сяргеева. Беларусы ў Кліўлендзе

ВЯРТАННЕ

ЭТНАЛОГІЯ
Міхась Піліпенка. Беларуская этналогія: што гэта такое?

БЕЛАРУСАЗНАЎСТВА
Сяргей Яцкевіч. Праграма курса па беларусазнаўству для ВНУ

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ
Якуб Рыер. Колькі гадоў жылі продкі?

ДА ЎВАГІ АБІТУРЫЕНТАЎ
Уладзімір Навіцкі. Супярэчлівасць культурнага жыцця Беларусі ў сярэдзіне 50-х — сярэдзіне 80-х гг.

ГІСТОРЫЯ І КАМП’ЮТЭР
Алена Балыкіна. ЭВМ дапамагае настаўніку

Навуковае жыццё
Літаратура ў дапамогу гісторыку

Содержание
Summary