Археалогія

Ткачоў, М.А. Замкі і людзі

Ткачоў М.А. Замкі і людзіКніга: Ткачоў, М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1991. — 184 с.; іл.

Характарыстыка: Сярэднявечная Беларусь была «краінай замкаў». Умацаваныя гарады і мястэчкі, якія прымалі навакольнае насельніцтва ў час небяспекі, густой сеткай пакрывалі беларускія землі і стаялі праз кожныя 20–30 км. У кожным замку, феадальным горадзе і мястэчку былі арсеналы, меліся вайсковыя апалчэнні. Кніга Міхася Аляксандравіча Ткачова прысвечана гісторыі ваеннай справы прыватнаўладальніцкіх паселішчаў Беларусі XIV–XVIII стст.

Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.)

Дук Д.У. Полацк і палачане IX–XVIII стст.Кніга: Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX–XVIII стст.) / Д. У. Дук. — Наваполацк: ПДУ, 2010. — 180 с.; іл.

Анатацыя: Манаграфія Дзяніса Уладзіміравіча Дука прысвечана гісторыі Полацка ІХ–XVIII стст. У кнізе абагульняюцца вынікіархеалагічных раскопак у г. Полацку у 1928–2010 гг. На падставе шырокага кола археалагічных, пісьмовых, картаграфічных і выяўленчых крыніц аўтар робіць рэканструкцыю сацыяльнай і тапаграфічнай прасторы самага старажытнага горада Беларусі. Падрабязна разгледжана гісторыя фарміравання горадаўтваральных структур Полацка (дзяцінца, замкаў, пасадаў). Прыводзіцца аналіз развіцця рамёстваў і гандлю ў Полацку. Прадстаўлена вялікая колькасць малюнкаў, планаў Полацка і табліц з апісаннем нерухомай маёмасці палачан.

Хозераў, І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў Полацку

Хозераў І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў ПолацкуКніга: Хозераў, І.М. Да пытаньня аб Спасаўскай царкве ў Полацку / І.М. Хозераў // Гістарычна-археалагічны зборнік — 1927. — Вып. 1. — С. 270-292.

Анатацыя: Артыкул гісторыка архітэктуры Івана Макаравіча Хозерава прысвечаны Спаса-Праабражэнскай царкве ў Полацку — самай старажытнай мураванай пабудове, што захавалася практычна ў нязменным выглядзе з ХІІ ст. Разглядаюцца пытанні рэканструкцыі першапачатковага выгляду будынка і тыпалагічныя сувязі з іншымі культавымі будынкамі тагачаснай ўсходнеславянскай архітэктуры.

Фармат: Djvu.

Памер: 3,5 MB.

Хозераў, І.М. Полацкае будаўніцтва старадаўняга перыяду

Хозераў І.М. Полацкае будаўніцтва старадаўняга перыядуКніга: Хозераў, І.М. Полацкае будаўніцтва старадаўняга перыяду / І.М. Хозераў. — М.а.: в.а., г.а. — 21 с.; іл. — (Адбітак са зборніка «Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва»).

Анатацыя: Асобны адбітак артыкула гісторыка архітэктуры Івана Макаравіча Хозерава прысвечаны Сафійскаму сабору ў Полацку — першаму манументальнаму будынку ў Беларусі. Аўтар параўноўвае план і канструктыўныя адметнасці Полацкай Сафіі і іншых храмаў, аналізуе тэхніку кладкі. І.М. Хозераў робіць выснову аб тым, што візантыйскія каноны храмавага будаўніцтва ў значнай ступені прыстасоўваліся да мясцовых умоў, чым тлумачацца адрозненні ў архітэктуры Сафійскіх сабораў у Полацку, Кіеве і Ноўгарадзе.

Адбітак зроблены са зборніка Запіскі аддзела гуманітарных навук БАН. Кн. 6. Працы камісіі гісторыі мастацтва. Т. 1, сш. 1. — Мінск, 1928.

Фармат: Djvu.

Памер: 3,5 MB.

Чарняўскі, М.М. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі

Чарняўскі М.М. Бронзавы век на тэрыторыі БеларусіКніга: Чарняўскі, М.М. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі / М.М. Чарняўскі. — Мінск: Народная асвета, 1981. — 64 с.; іл.

Анатацыя: Кніга Міхаіла Міхайлавіча Чарняўскага у даступнай форме апавядае аб першабытнаабшчынным ладзе на тэрыторыі Беларусі ў эпоху з'яўлення першых металічных прылад працы. Бронзавы век адзначаны шырокім распаўсюджваннем земляробства і жывёлагадоўлі. Аўтарам разглядаюцца такія пытанні, як атрыманне бронзы і тэхналогія выплаўкі металічных рэчаў, выраб каменных прылад працы ў бронзавым веку, суадносіны вытвараючай і спажывецкай гаспадарак, а таксама грамадскі лад і светапогляд тагачаснага насельніцтва Беларусі.

Фармат: Pdf.

Памер: 3,2 MB.

Штыхаў, Г.В. Крывічы

Штыхаў, Г.В. КрывічыКніга: Штыхаў, Г.В. Крывічы: Па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі / Г.В. Штыхаў. — Мінск: Навука і тэхніка, 1992. — 191 с.; іл.

Анатацыя: Манаграфія вядомага археолага Г.В. Штыхава прысвечана даследаванню працэса фарміравання і гісторыі крывічоў — раннесярэднявечнай этнічнай супольнасці. Асноўнай крыніцай даследавання з’яўляюцца матэрыялы раскопак курганных могільнікаў VI–XIII стст. у паўночнай частцы Беларусі (тэрыторыя былога Полацкага княства).

Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. Т. 2

Археалогія Беларусі энцыклапедыя Т. 2Кніга: Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Л — Я / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2011. — 464 с.; іл.

Анатацыя: Энцыклапедыя «Археалогія Беларусі» стала значна перапрацаваным выданнем аднатомніка «Археалогія і нумізматыка Беларусі». Энцыклапедыя ўтрымлівае інфармацыю аб існаваўшых на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін археалагічных культурах; стаянках, паселішчах, гарадзішчах, селішчах, могільніках, свяцілішчах ды іншых тыпах археалагічных помнікаў; сярэднявечных замках, храмах, палацах, даследаваных археолагамі; унікальных творах першабытнага мастацтва і рэчах матэрыяльнай культуры. Выданне багата ілюстравана.

Другі том энцыклапедыі «Археалогія Беларусі» змяшчае артыкулы на літары Л — Я.

Старонкі