Чараўко, В.У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на могільніку Бірулі Докшыцкага раёна (тэзісы)

Чараўко В.У. Праблема датавання пахаванняў на могільніку БіруліАртыкул: Чараўко, В. У. Праблема датавання познесярэднявечных грунтовых пахаванняў на курганна-жальнічным могільніку каля в. Бірулі Докшыцкага раёна (па матэрыялах даследаванняў 2011 г.) / В. У. Чараўко // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі да 85-годдзя Краязнаўчага музея ў г. Полацку 8–9 снежня 2011 г. — Полацк : НПГКМЗ, 2011. — С. 19–20.

Анатацыя: Могільнік Бірулі ўяўляе сабой комплекс розначасовых пахаванняў. У 2011 г. намі было ўскрыта пяць грунтовых пахаванняў, абазначаных каменнымі канструкцыямі, арыентаваных на захад з невялікімі адхіленнямі (чатыры пахаванні) і на паўночны захад (адно пахаванне). Чатыры магілы былі безынвентарнымі, што тыпова для позняга сярэднявечча і ранняга новага часу. У адным пахаванні меўся інвентар, прадстаўлены двумя завушніцамі ў форме кола з трыма прымацаванымі да яго стрыжнямі. Завушніцы маюць аналогіі ў прыбалтыйскіх матэрыялах і датуюцца XIV — пачаткам XVI ст.

Публікацыя ўяўляе сабой тэзісы выступлення на канферэнцыі. На сайце таксама змешчаны артыкул па выніках выступлення.

Аннотация: Черевко, В.В. Проблема датировки позднесредневековых грунтовых погребений на курганно-жальничном могильнике возле д. Бирули Докшицкого района (по материалам исследований 2011 г.). Могильник Бирули представляет собой комплекс разновременных погребений. В 2011 г. нами было вскрыто пять грунтовых погребений, обозначенных каменными конструкциями, ориентированных на запад с небольшими отклонениями (четыре погребения) и на северо-запад (одно погребения). Четыре могилы были безынвентарными, что типично для позднего средневековья и раннего нового времени. В одном погребении имелся инвентарь, представленный двумя серьгами в форме кольца с тремя прикреплёнными к нему стержнями. Серьги имеют аналогии в прибалтийских материалах и датируются XIV — началом XVI в.

Публикация представляет собой тезисы выступления на конференции. На сайте также имеется статья по итогам выступления.

Фармат: Pdf.

Памер: 121 КB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.