Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Ч. 1

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі 2012 ч. 1Кніга: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1–3 лістапада 2012 г.): у 2 ч. Ч. 1. — Полацк: НПГКМЗ, 2013. — 380 с.; іл.

Характарыстыка: У зборніку апублікаваны даклады VI Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі», прысвечанай 1150-годдзю першай узгадкі Полацка ў летапісах. У дакладах адлюстраваны дасягненні навукі ў вывучэнні археалогіі, гісторыі, культуры і мастацтва Полацка і Полаччыны ад старажытнасці да нашых дзён, а таксама кола пытанняў гістарычнай інфарматыкі. Друкуюцца артыкулы І.А. Бортніка, В.А. Вароніна, В.У. Галубовіча, Дз.У. Дука, Ю.М. Лесмана, У.А. Лобача і шэрагу іншых навукоўцаў.

На сайце таксама маюцца зборнікі тэзісаў і артыкулаў канферэнцый «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 (частка 2), 2017 гадоў.

Фармат: Pdf.

Памер: 8,28 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга размешчана на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

ПЕРАЙСЦІ ДА СПАМПОЎВАННЯ/ПЕРЕЙТИ К СКАЧИВАНИЮ.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Падсумаванне
Балыкина Е.Н. Роль электронной учебной книги в организации самостоятельной работы студентов исторических специальностей
Баўтовіч М.М. Спадчына Мяніцкіх
Бортнік І.А. Сацыяльна-палітычныя каштоўнасці і нормы паводзін шляхты Полацкага ваяводства ў канцы XVI — пачатку XVII стст. паводле соймікавых інструкцый
Вайніцкі П.У. Сучасныя тэндэнцыі ў беларускай гарадской скульптуры на прыкладзе Полацка
Варонін В.А. Чарсцвяды: ад двара княскага да двара гаспадарскага
Восович С.М. Деятельность Полоцкого братства во имя святителя Николая и преподобной княжны Полоцкой Евфросинии в сфере народного образования в 1867–1904 гг.
Галубовіч В.У. Злачынцы ў Полацку, альбо да сацыялогіі і тыпалогіі злачыннасці ў другой трэці XVII cт.
Дук Д.У. Унікальны помнік археалогіі — заходняя частка Запалоцкага пасада Полацка: праблемы аховы і вывучэння
Иоаннисян О.М. От Десятинной церкви до Софии Полоцкой (о становлении древнерусского зодчества)
Кепин Д.В. Музеефикация архитектурно-археологических памятников в Киевском регионе
Клімаў М.В. Параўнаўчы аналіз некаторых катэгорый матэрыяльнай культуры з Полацка і Лучна
Колабава І.Н. Фальшывыя асігнацыі і крэдытныя білеты ў грашовым абарачэнні на тэрыторыі Полацка ХІХ ст.
Кравчук Е.М., Гавриленко Н.В. Исследование строительных материалов Спасо-Преображенской церкви XII века в г. Полоцке
Кулешов Вяч.С. Редкие и примечательные аббасидские дирхамы последней трети IX и начала X в. из Козьянковского клада
Лабоха Г.М. Роля Еўфрасінні Полацкай у дзяржаўнай палітыцы Полацкага княства
Латышонак А.Ю. Крыў, Велт і Латв — фіна-вугорскія назвы днепра-дзвінскага Верху? Да гісторыі старажытных найменаванняў Полаччыны
Лесман Ю.М. Homo nudus в Полоцком княжестве
Лобач У.А. «Полацкія лабірынты»: беларускі нацыянальны міф у фальклорнай перспектыве
Магалінскі І.У. Хімічны склад вырабаў з каляровых металаў Х–XVII стст. з Полацка (суадносіны металургічных і тыпалагічных груп)
Мацук А.У. Полацкая шляхта падчас бескаралеўя 1764 г.
Нароўская А.М. Інтэр’ер традыцыйнага жылля беларусаў Віцебскай губерні (сярэдзіна XIX — пачатак XX ст.)
Оськин А.Ф., Джумантаева Т.А. Технология создания виртуальных музейных экспозиций
Плавінскі М.А. Праблемы храналогіі археалагічных помнікаў Беларускага Падзвіння канца І — пачатку ІІ тыс. н.э. і шляхі іх вырашэння
Полевой Н.А. Некоторые проблемы нейросетевого моделирования развития теоретической историографии
Соловьёв А.А. Новые исследования территории Домика Петра Первого
Тарасаў С.В. Полацкае мярыла пачатку ХIII ст.
Шадыра В.І. Этнакультурная сітуацыя на поўначы Беларусі ў канцы I тыс. н.э. (да пытання аб ранніх крывічах)
Юмашева Ю.Ю. Стандарты описания объектов историко-культурного наследия в информационно-поисковых системах: проблемы источниковедения
Ярмоленка Э.В. Аб выданні «Жыція блажэннай Еўфрасінні, ігуменні манастыра Уседзяржыцеля Святога Спаса ў горадзе Полацку» (Мінск, 2012)
Ярошевич А.А. Древности Дисненского Воскресенского монастыря
Звесткі аб аўтарах