Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі 2007Кніга: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24–25 кастрычніка 2007 г.). — Полацк : НПГКМЗ, 2009. — 394 с. ; іл.

Характарыстыка: У 1987 г. у Полацку прайшла навуковая канферэнцыя, прымеркаваная да 1125-гадовага юбілею горада. З таго часу канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» ладзіцца кожныя пяць гадоў. Пятая канферэнцыя, якая прайшла ў 2007 г., была прысвечана 1145-годдзю Полацка і арганізавана Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным запаведнікам. У зборніку друкуюцца артыкулы М.М. Баўтовіча аб Торвальдзе Кодрансане, В.А. Вароніна аб аб уваходжанні Полацка ў склад ВКЛ, В.У. Галубовіча аб інструкцыі полацкай шляхце на элекцыйны сойм 1632 г., А.І. Дзярновіча аб гарадской сядзібе Полацка XVII ст., У.А. Лобача аб сакральнай тапаграфіі Полацка, А.У. Мацука аб адносінах магнатаў і шляхты да выбараў полацкага ваяводы ў часы Аўгуста ІІІ, Г.М. Сагановіча аб узаемаадносінах Полацка і Нямецкага ордэна, У.Д. Сараб’янава аб вобразе манаства ў роспісах Спаса-Праабражэнскай царквы, Д.У. Дука аб раскопках на полацкім гарадзішчы ў 2007 г., В.А. Емяльянчык аб антрапалогіі грунтовых могільнікаў курганнага перыяду, М.В. Клімава аб фарміраванні Ліснянскай воласці ў Полацкім княстве, М.А. Плавінскага аб пытаннях тапаграфічнай структуры раннесярэднявечнага Полацка, С.В. Тарасава аб пячатцы ХІІ ст. з Полацка, Г.В. Штыхава аб перспектывах археалагічнага вывучэння Полацка і матэрыялы шэрагу ішых даследчыкаў.

На сайце таксама маюцца зборнікі тэзісаў і артыкулаў канферэнцый «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» 1987, 1992, 1997, 2002, 2012 (частка 1 і частка 2), 2017 гадоў.

Фармат: Pdf.

Памер: 10,5 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Памяці Валянціна Навумавіча Рабцэвіча
Падсумаванне
Гісторыя
Баўтовіч М.М. Дарогі Торвалада Кодрансана
Варонін В.А. Падзеі 1307 года ў Полацку: спроба крытычнага разбору
Васильев Б.Г. Личное письмо фресок Спасо-Преображенского собора XII в. Евфросиньевского монастыря Полоцка
Галубовіч В.У. Інструкцыя полацкай шляхты на элекцыйны сойм 1632 г.
Дзярновіч А.І. Гарадская сядзіба Полацка XVII ст. (паводле інвентара з Радзівілаўскага архіва)
Елинская М.М. Геральдика Полотчины в контексте административно-территориального развития региона (XVI–XXI вв.)
Кобринец В.А. «Чистые» клады российских монет XVII в. на Витебщине
Колабава І.Н. Полацкія фальшываманетчыкі першай паловы ХIX ст.
Лавыш К.А. Художественные связи средневекового Полоцка со странами восточно-византийского мира
Лобач У.А. Да пытання аб сакральнай тапаграфіі старажытнага Полацка
Мацук А.У. Адносіны магнатаў і шляхты да выбараў полацкага ваяводы за панаванне Аўгуста ІІІ
Нароўская А.М. Семантычная характарыстыка беларускага жытла Віцебскай губерні (канец XIX – пачатак XX стст.)
Пуцко В.Г. Ars Sacra Полоцкой земли XI–XIII вв.
Сагановіч Г.М. Полацк і Нямецкі ордэн: ад вайны да васалітэта і саюза
Сарабьянов В.Д. Образ монашества в росписях Спасской церкви Евфросиньева монастыря
Селицкий А.А. Евфросиния Полоцкая у истоков просвещения Полоцкого края. Регистр со святыми мученицами и преподобными в келии-молельне Евфросинии в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (середина XII в.)
Скобцова Д.А. Роспись жертвенника и дьяконника Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыр я в Полоцке (предварительные замечания о программе декорации)
Янссон И. Королевские/княжеские центры эпохи викингов в Скандинавии и на Руси
Ярошевич А.А. Иконы из экиманской церкви в коллекции Полоцкого историко-культурного заповедника
Grzebień L. Rękopisy archiwalne dotyczące jezuitów połockich w archiwum jezuitów krakowskich
Kadulska I. Akademia Połocka u progu działalności

Археалогія
Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г.
Емяльянчык В.А. Антрапалогія двух грунтовых могільнікаў курганнага перыяду (да пытання аб этнічнай сітуацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х–ХIII стст.)
Клімаў М.В. Аб фарміраванні Ліснянскай воласці ў Полацкім княстве
Кошман В.І. Гарадзішча Свіслач — памежны замак Полацкай зямлі ў ХІІ–ХІІІ стст. (некаторыя вынікі даследавання 2000, 2005–2007 гг.)
Левко О.Н. Полоцкая земля в современной белорусской, российской и украинской историографии
Плавінскі М.А. Раннесярэднявечны Полацк: тапаграфічная структура і пытанні храналогіі
Салаўёў А.А. Вынікі натурных даследаванняў на першым паверсе корпусаў «А» і «Г» Полацкага езуіцкага калегіума падчас рамонтна-рэстаўрацыйных работ
Тарасаў С.В. Пячатка з Полацка XII ст., Альбо яшчэ раз да пытання аб «полацким матрыярхаце»
Штыхаў Г.В. Дасягненні і перспектывы археалагічнага вывучэння Полацка

Інфарматыка
Балыкина Е.Н. Электронное учебное издание нового поколения «Русская живопись ХVIII – нач. ХХ века»: описание и методика обучения
Гагарина Д.А. Модели семантических сетей для исторической науки и образования
Корниенко С.И. Историография в условиях компьютеризации исторической науки: состояние, проблемы, перспективы
Носевич В.Л. Новый тип источников по дописьменной истории и роль исторической информатики в его освоении
Оськин А.Ф. Один метод построения социального прогноза
Полевой Н.А. Нейросетевое моделирование развития теоретических представлений о всемирно-историческом процессе
Сидорцов В.Н. Эффект логистического распределения в историческом анализе

Звесткі аб аўтарах