Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі 2002Кніга: Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі; Полацк, 23–24 кастрычніка 2002 г. — Полацк : НПГКМЗ, 2003. — 328 с., іл.

Характарыстыка: У 1987 г. у Полацку адбылася навуковая канферэнцыя, прымеркаваная да 1125-гадовага юбілею горада. З таго часу канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» ладзіцца кожныя пяць гадоў. Чацвёртая па ліку канферэнцыя, якая прайшла ў 2002 г., была прысвечана 1140-годдзю Полацка і арганізавана Полацкім гісторыка-культурным запаведнікам сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Беларусі. У зборніку друкуюцца артыкулы М.М. Баўтовіча аб эпісталяцыі Язафата Кунцэвіча, Т.Б. Бліновай аб дзейнасці езуіцкіх вучэбных устаноў на Беларусі ў 1740–1773 гг., В.А. Вароніна аб тэстаменце полацкага бурмістра Давіда Панкова 1559 г., В.У. Галубовіча аб пасольскай інструкцыі ад шляхты Полацкага ваяводства на сойм 1640 г., І.У. Ганецкай аб імпарце ў Полацку Х–ХІІІ стст., С. Дзярновіча аб старажытнасцях эпохі вікінгаў у Полацка-Віцебскім Падзвінні, В.А. Емяльянчык аб комплекснай антрапалагічнай характарыстыцы насельніцтва Полацкай зямлі Х–ХІІІ стст. па даных краніялогіі, М.В. Клімава аб археалагічным помніку Лучна-1, В.Д. Краско аб полацкай тытунёва-махорачнай фабрыкі, В.М. Ляўко аб датаванні Друцкага комплекса, В.Н. Рабцэвіча аб Казьянкаўскім скарбе, С.В. Тарасава аб сядзібе полацкіх ювеліраў XII–XIII стст., Г.В. Штыхава аб сярэднявечнай гісторыі Полацка і Полацкай зямлі ў адлюстраванні расійскай гістарыяграфіі XVIII — пачатку ХХ стст. і матэрыялы шэрагу ішых даследчыкаў.

На сайце таксама маюцца зборнікі тэзісаў і артыкулаў канферэнцый «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі» 1987, 1992, 1997, 2007, 2012 (частка 1 і частка 2), 2017 гадоў.

Фармат: Pdf.

Памер: 4,61 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Падсумаванне
Баўтовіч М.М. Эпісталяцыя архібіскупа полацкага Язафата Кунцэвіча
Блинова Т.Б. Деятельность учебных заведений «Общества Иисуса» в Беларуси в 1740–1773 гг.
Варонін В.А. Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкова 1559 г.
Галубовіч В.У. Пасольская інструкцыя ад шляхты Полацкага ваяводства на сойм 1640 г.
Ганецкая І.У. Імпарт у Полацку Х–ХІІІ стст. па археалагічных матэрыялах
Grzebień L. Biblioteka jezuitów w Połocku na przełomie XVIII i XIX wieku
Гліннік В.В. Да гісторыі будаўнічай актыўнасці полацкіх езуітаў у фальварку Спас
Джумантаева Т.А. Партрэт Эльжбеты Агінскай Пузыны з калекцыі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка
Дернович С.Д. Североевропейские древности эпохи викингов с территории Полоцко-Витебского Подвинья
Дук Д.У. Археалагічны комплекс «Пабудова першай паловы XVI ст.» (па выніках раскопак 2001–2002 гг. на Вялікім пасадзе г. Полацка)
Дук Д.В. Состояние, актуальные проблемы и перспективы развития археологии Полоцка
Дучыц Л.У. З гісторыі вывучэння археалагічных помнікаў Падзвіння (XVI — пачатак ХХ стст.)
Егорейченко А.А. Средневековые материалы городища Ратюнки (предварительные итоги изучения 1999–2002 гг.)
Емяльянчык В.А. Комплексная антрапалагічная характарыстыка насельніцтва Полацкай зямлі Х–ХІІІ стст. (па даным краніялогіі)
Здановіч Н.І. Да пытання рэканструкцыі старажытнай забудовы Полацка
Иов О.В. «Клад» викинга из поймы Березины
Kadulska I. Źródła do dziejów drukarni Kolegium Jezuickiego i Akademii Połockiej (1787–1820)
Клімаў М.В. Лучна-1: стратыграфія i храналогія феадальнай сядзібы
Колабава I.Н. Полацкi скарб 1997 г.
Краско В.Д. Вопыт манаграфічнага вывучэння Полацкай тытунёва-махорачнай фабрыкі
Левко О.Н. О датировке начального и финального этапов развития средневекового Друцкого комплекса
Марозава С.В., Марозаў С.П. Полацкая трагедыя 1705–1710 гадоў
Михальченко С.И. В.Е. Данилевич
Мишин П.И. Семантика некоторых зооморфных изображений на полоцкой кафле
Плавінскі А.М., Плавінскі М.А. Кераміка курганнага могільніка Навасёлкі
Рябцевич В.Н. Козьянковское сокровище
Рябцевич Д.В. Полоцкий пожар 1643 года
Радаман А.А. Полацкі земскі суд у другой палове XVI — першай трэці XVII ст.
Сагановіч Г.М. Русіны ў вачах заходніх хрысціян ХІІІ–ХІV стст. (паводле інфлянцкіх хронік)
Сапега Т.А. Да вызначэння паняцця «музей кнігі»
Семянчук Г.М. Полацак і Кіеў у другой палове ХІ ст. (спецыфіка палітычных адносінаў)
Sohlman M.A. Polotsk — Gateway to Orthodox and Catholic Legacies
Тарасаў С.В. Сядзіба полацкіх ювеліраў XII–XIII стст.
Трофимов А.И. Вислая печать с чалмой из Полоцка
Трусаў А.А. Уклад Георгія Штыхава ў вывучэнне старажытнага полацкага дойлідства (да 75-годдзя навукоўцы)
Трифонова Н.Я. О портретах монахов-доминикан из Полоцка
Шадыро В.И., Дучиц Л.В. К вопросу о раннесредневековых этнонимах Белорусского Подвинья (археология, лингвистика, антропология)
Штыхаў Г.В. Сярэднявечная гісторыя Полацка і Полацкай зямлі (да канца ХІІІ ст.) у расійскай гістарыяграфіі XVIII — пачатку ХХ стст.
Ярашэвіч А.А. Алтарны жывапіс і скульптура ў калекцыі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка

Звесткі аб аўтарах