Спадчына. — 1993. — № 2

Спадчына 1993 № 2Часопіс: Спадчына. — 1993. — № 2.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны ў 1989 г. на аснове бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол часопіса згуртаваліся неабыякавыя гісторыі і культуры Беларусі вучоныя, публіцысты, пісьменнікі і паэты. Ён папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчаў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і літаратараў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокай грамадскасці былі адкрытыя забытыя раней імёны. У № 2 часопіса «Спадчына» за 1993 г. змешчаны артыкулы Анатоля Грыцкевіча аб Слуцкім паўстанні 1920 г., Алеся Жлуткі аб лацінскай літаратуры як феномене беларускай культуры, Тамары Габрусь пра фару Вітаўта, Аляксандра Гужалоўскага аб рабунках Нясвіжскага замка, Валянціна Мазеца аб межах БНР, «Мірны дагавор» 3 сакавіка 1918 г., вершы Пятра Крэчэўскага, а таксама іншыя матэрыялы.

Змест нумара:

ГІСТОРЫЯ І КУЛЬТУРА
Анатоль Грыцкевіч. Слуцкае паўстаньне 1920 г. — збройны чын у барацьбе за незалежнасць Беларусі
Алесь Жлутка. Лацінская літаратура як феномен беларускай культуры
Тамара Габрусь. Шматпакутная фара Вітаўта
Аляксандр Гужалоўскі. З гісторыі рабункаў Нясвіжскага замка

ПАЭЗІЯ
Пётра Крэчэўскі. Вершы і пераклады
Макар Краўцоў. Пётра Антонавіч Крэчэўскі

ВЯРТАЕЦЦА ДА ЧЫТАЧА
Вінцэсь Гадлеўскі. Публіцыстыка

ДАКУМЕНТЫ І ЛЮДЗІ
«Мирный договор…» 3 сакавіка 1918 г.

ДАСЛЕДАВАННІ І МЕРКАВАННІ
Гай Пікарда. Алегарычная геральдыка Францішка Скарыны
Яўген Анішчанка. «Усынаўленне»
Як спрабавалі «ўзьяднаць» сялян-уніятаў (З запісак Г. Дабрыніна)
Ірына Лаўроўская. Тыцыян маляваў Радзівіла

МОВА
Сьцяпан Некаршэвіч. Сучасны стан вывучэньня беларускай мовы. Даклад на Акадэмічнай канферэнцыі 1933 г.

ФУНДАМЕНТЫ
Юзаф Вольф. Князі на абшарах Вялікага Княства Літоўскага ад канца XIV ст.
Валянцін Мазец. Межы БНР