Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1956 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — навуковы часопіс галоўнай навуковай установы Савецкай Беларусі. З 1956 г. для грамадскіх навук пачала выдавацца асобная серыя часопіса. У ёй друкаваліся артыкулы па гісторыі, этнаграфіі, літаратуразнаўству, мовазнаўству і іншых напрамках гуманітарнай навукі. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1956 г. апублікаваны артыкулы І.С. Краўчанкі па гісторыі антыфашысцкай барацьбы беларускага народа ў тылу ворага ў гады Вялікай Айчыннай ванйны, В.А. Круталевіча аб ролі рэўкомаў у аднаўленні савецкай улады ў БССР у 1920 г., П.П. Ахрыменкі аб беларускай літаратуры XVIII ст.

Змест нумара:

Краўчанка І.С. З гісторыі антыфашысцкай барацьбы беларускага народа ў тылу ворага ў гады Вялікай Айчыннай вайны
Завалееў Н.Е., Раманоўскі В.Ф. Рабочы клас БССР у барацьбе за развіццё прамысловасці ў першыя гады рэканструкцыі народнай гаспадаркі
Раўнаполец С.М. Да пытання адраджэння сельскай гаспадаркі БССР
Круталевіч В.А. Рэволюцыйныя камітэты Беларусі ў барацьбе за аднаўленне савецкай улады ў рэспубліцы ў 1920 г.
Кірушын П.М. Лагічная сістэма Аляксандра Лубкіна
Янкоўскі Ф.М. Некаторыя сінтаксічныя асаблівасці народных гаворак
Ахрыменка П.П. Да пытання аб беларускай літаратуры XVIII стагоддзя
Гутараў І. Ідэйна-эстэтычныя прынцыпы мастацкай тыпізацыі М.А. Шолахава
Кавалгін В.М. І.М. Сечанаў як ідэйны папярэднік І.П. Паўлава
Аляксандраў Г. Навука ў Індыі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Ляўша Ф. Патрэбная кніга