Спадчына. — 1991. — № 4

Спадчына 1991 № 4Часопіс: Спадчына. — 1991. — № 4

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» стварыўся у 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння ён аб'яднаў неабыякавых навукоўцаў, пісьменнікаў, паэтаў, публіцыстаў, якія займаліся папулярызацыяй гістарычнай і культурнай спадчыны Беларусі. Выданне спецыялізавалася на перакладах і перадруках гістарычных крыніц, твораў айчынных і замежных гісторыкаў і літаратараў. Часопіс «Спадчына» адкрыў сваім чытачам многія забытыя імёны. У № 4 часопіса «Спадчына» за 1991 г. змешчаны Вінцука Вячоркі аб беларускім правапісе, Сымона Брагі аб Францыску Скарыне ў Маскве, фрагменты даследавання Аляксандра Цьвікевіча «Западно-руссизм», публіцыстыка Змітра Жылуновіча, урыўкі з «Летапіса вялікіх князёў літоўскіх», а таксама іншыя матэрыялы.

Змест нумара:

НАРОД, ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА
Вінцук Вячорка. Правапіс — люстэрка гісторыі…
Сымон Брага. Доктар Скарына ў Маскве
Барыс Крэпак. Віцебскі авангард
ВЯРТАЕЦЦА ДА ЧЫТАЧА
А. Цьвікевіч. «Западно-русская» школа і яе прадстаўнікі
НАШЫ ІНТЭРВ’Ю
Абуджаць духоўнасць
ПАЭЗІЯ
Лявон Случанін. Рагнеда
ДАКУМЕНТЫ І ЛЮДЗІ
З. Жылуновіч. Нацыянал-дэмократы за «працай»
СІЛУЭТЫ ПРОДКАЎ
«Летапіс вялікіх князёў літоўскіх»
ПОМНІКІ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ
Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста. Пераклад Анатоля Клышкі
ДУМКА РЭЦЭНЗЕНТА
Алесь Кушнярэвіч. З гісторыі заслаўскай кафлі