Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі

Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі 2019Зборнік: Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная і літаратурная дзейнасць : да 390-годдзя Сімяона Полацкага (матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, [Полацк,] 21–22 лістапада 2019 г.) [/ Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік ; уклад. С. У. Гаўрылава.] — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — 242 с.

Характарыстыка: Раз на пяць гадоў на базе Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага адбываецца канферэнцыя, прысвечаная асобе і дзейнасці гэтага асветніка «на мяжы культур». Яна збірае гісторыкаў, мовазнаўцаў, літаратуразнаўцаў і іншых даследчыкаў, якія займаюцца вывучэннем спадчыны Сімяона Полацкага і яго эпохі. У 2019 г. прайшла пятая канферэнцыя з цыкла, прымеркаваная да 390-годдзя асветніка. У зборніку змешчаны артыкулы В.У. Галубовіча пра замах палачан на жыццё архіепіскапа Антонія Сялявы, А.Я. Жукава пра Супрасльскі зборнік 1507 г., І.Л. Калечыц пра графіці полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы XVII ст., К.А. Смірновай пра Евангелле Васіля Цяпінскага, а таксама публікацыі шэрагу іншых даследчыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 8,07 MB.

Крыніца: Сайт Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Заўвага: Кніга знаходзіцца на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.


Содержание:
Бароўка В.Ю. Эстэтычная мемарыялізацыя асобы Сімяона Полацкага ў творах беларускіх паэтаў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст.
Божко Т.В. Фунеральный латиноязычный панегирик XVII в. как средство репрезентации и трансляции символического капитала
Галубовіч В.У. Антоні Сялява vs полацкія мяшчане: абставіны і верагоднасць гісторыі замаху на жыццё архіепіскапа ў 1633 г.
Гаўрылава С.В. Музей-бібліятэка Сімяона Полацкага як унікальная мемарыяльная прастора
Дзенісенка А.П. Выданні па гісторыі Полацка XVI–XX стст. «Miesięcznik Połocki» ў фондах аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі
Дзярновіч А.І. «Слоўнік палона-славенскі» Сімяона Полацкага і фармаванне славістычнай калекцыі Упсальскага ўніверсітэта
Дилигул Е.С. Сказание о Тихвинской иконе Богоматери в творчестве Симеона Полоцкого
Жуков А.Е. Еще раз к вопросу об исторических обстоятельствах создания Супрасльского сборника 1507 г.
Звонарёва Л.У. Европейские авторитеты в ранней поэзии Симеона Полоцкого
Игнатов В.К. Творчество Симеона Полоцкого в контексте европейской культуры эпохи барокко
Калечиц И.Л. Граффити полоцкой Спасо-Преображенской церкви «периода переосвящения» (1656–1667)
Комлік М.А. Чалавек іншай веры ў мемуарах Мікалая Крыштофа Радзівіла і Саламеі Пільштыновай
Коц А.Л. Пабудова першай паловы ХVІІ ст. з раскопак 2016 г. на Верхнім замку ў Полацку
Лявоненка Г.Ю. Вобраз старога чалавека ў творы Яна Пратасовіча «Konterfet człowieka starego»
Магалінскі І.У. Тэхналогія вытворчасці полацкіх ювеліраў XVII ст.
Преображенская А.А. Источники проповедей Симеона Полоцкого: перевод, пересказ, адаптация
Ракитянский А.Т. Симеон Полоцкий (1629–1680) и книжность середины XVII в.
Сандалава Т.А. Коды ў паэтычных эксперыментах Сімяона Полацкага
Смирнова Е.А. Евангелие Василия Тяпинского
Трифонова Н.Я. Полоцк в русско-белорусских культурных связях второй половины XVII в.
Філімонава В.А. Беларускія лаціна-польскія выданні ХІХ ст. у фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка
Чараўко В.У. Асаблівасці пахавальнай практыкі насельніцтва Полацка ў ХVII ст.
Плытник Е.Г. К вопросу об использовании квест-технологий для презентации коллекции музея
Звесткі аб аўтарах