Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1977 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — перыядычнае акадэмічнае выданне. Да 1956 г. падзелу часопіса на серыі не было, таму ў адным нумары друкаваліся артыкулы па гістарычных, філасофскіх, прыродазнаўчых, дакладных навуках. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў археалагічнай, гістарычнай, мастацтвазнаўчай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы В.В. Шчагловай і П.Ф. Лысенкі пра жывёлагадоўлю і паляванне ў старажытным Пінску, Г.А. Каханоўскага пра развіццё гістарычнага краязнаўства і археалогіі Беларусі ў першай палове ХІХ ст., А.М. Кулагіна пра познебарочныя і класіцыстычныя палацава-сядзібных ансамбляў Беларусі другой паловы XVIII — пачатку ХІХ ст., У.А. Васілевіча пра жартоўную пазаабрадавую ўсходнеславянскую паэзію і іншыя.

Змест нумара:

НАСУСТРАЧ 60-ГОДДЗЮ ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА
Хацкевіч А.Ф. Жыццё, аддадзенае народу (Да 100-годдзя з дня нараджэння Ф.Э. Дзяржынскага)
Каменская Н.В. З гісторыі прафесійна-тэхнічнай адукацыі ў Беларусі ў першыя гады Савецкай улады (1917–1920)

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ
Сарока Э.М. Аб зменах у сацыяльнай структуры працоўных прамысловасці Беларускай ССР ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі
Польскі С.А. Сацыяльная структура і рухомасць насельніцтва сталічных гарадоў
Шыманская Л.І. Этычныя погляды беларускіх рэвалюцыйных народнікаў

ЭКАНОМІКА
Сіверцаў Л.Ф. Да пытання аб сутнасці прадукцыйнасці жывой і сукупнай працы

ГІСТОРЫЯ
Шабуня К.І. Вучоны і грамадзянін (Да 100-годдзя з дня нараджэння У.М. Перцава)
Міцкевіч І.У. Спалучэнне матэрыяльных і маральных стымулаў у аплаце працы працаўнікоў вёскі (1966–1970 гг.)
Каханоўскі Г.А. Некаторыя пытанні станаўлення гістарычнага краязнаўства і археалогіі Беларусі ў дарэформенны перыяд ХІХ ст.
Шчаглова В.В., Лысенка П.Ф. Да гісторыі жывёлагадоўлі і палявання ў старажытным Пінску

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Кулагін А.М. Прынцыпы пабудовы познебарочных і класіцыстычных палацава-сядзібных ансамбляў на Беларусі (другая палавіна XVIII — пачатак ХІХ ст.)

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА
Васілевіч У.А. Некаторыя асаблівасці народнага гумару (Жартоўная пазаабрадавая паэзія ўсходніх славян)

МОВАЗНАЎСТВА
Ляпёшкін В.У. Варыянтнасць назоўнікаў роднага склону множнага ліку ў беларускай літаратурнай мове
Ягораў У.А. Сістэма нямецкага асноваскладання і яе рускія эквіваленты (на матэрыяле тэрміналогіі будаўніцтва і архітэктуры)

ЛЮДЗІ САВЕЦКАЙ НАВУКІ
Акадэмік АН БССР Іван Сяргеевіч Краўчанка (Да 75-годдзя з дня нараджэння)

РЭЦЭНЗІІ
Піліпенка М.Ф. Гісторыя рыбалоўства ў Беларусі
Ісаеў В.Ц., Лыч Л.М. Вядучая сіла сацыялістычнага грамадства
Корзун І.П. Праблемы сучаснай вёскі

ХРОНІКА
Сакевіч І.У. Агульны сход Акадэміі навук БССР
Патаенка К.Л. Другая канферэнцыя Беларускага аддзялення Філасофскага таварыства СССР
Патаенка К.Л., Савасцюк А.І. Сустрэча з рэдкалегіяй часопіса «Философские науки»
Побаль Л.Д. Сімпозіум па славянскай археалогіі ў Берліне