Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 1

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1962 № 1Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 1.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — адмысловы навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, мовазнаўству, эканоміцы, правазнаўству. У № 1 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1962 год з артыкулаў гістарычнай і археалагічнай тэматыкі змешчаны публікацыі У.Д. Будзько аб верхнепалеалітычнай стаянцы Бердыж (Падлужжа І), С.А. Падокшына аб фарміраванні радыкальнага рэфармацыйнага руху ў Беларусі і Літве ў другой палове XVI ст., В.М. Горцава аб барацьбе народных мас Беларусі за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне ў другой палове XVIII ст.

Змест нумара:

Капялян Я.Х. Характар і прырода сацыяльных адрозненняў паміж разумовай і фізічнай працай пры сацыялізме
Ходас С.А. Да характарыстыкі аптовай цаны прадпрыемства і яе функцый
Валяўка В.Ф. Разлік балансу вытворчасці і спажывання метадам паслядоўных набліжэнняў
Новікаў А.Г. Прававое рэгуляванне дзейнасці міжкалгасных будаўнічых арганізацый БССР
Жытнікаў Г. Да пытання аб функцыях савецкай дзяржавы на першай фазе яе развіцця
Злотнік М.І. Арганізацыя і дзейнасць рабочага кантролю Беларусі ў першыя гады Савецкай улады (1918–1920 гг.)
Горцаў В.М. Барацьба народных мас Беларусі за сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне ў XVIII стагоддзі
Падокшын С.А. Да пытання аб фарміраванні радыкальнага рэфармацыйнага руху ў Беларусі і Літве ў другой палавіне XVI стагоддзя
Будзько У.Д. Бердыжская верхнепалеалітычная стаянка (Падлужжа І)
Малочка М.С. Патрыятычныя ідэі ў беларускім савецкім фальклоры
Стэцко П. Словаўтварэнне прадметна-бытавой лексікі ў гаворках Зельвенскага раёна Гродзенскай вобласці
Кісялеўскі А.І. Да пытання тэрміналагічнага нарміравання некаторых спрэчных назваў беларускай флоры
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Ліпінскі Л.П. Манаграфія аб першай сельскагаспадарчай ВНУ ў Расіі [Рэц.]
Хроніка