Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 4

Гістарычна-археалагічны зборнік 1994 № 4Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 4.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае пытанням археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, археалогіі і гісторыі сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Першы нумар выдадзены ў 1927 г., пасля чаго выданне было закрыта, каб аднавіцца толькі ў 1993 г. У чацвёртым нумары ГАЗа апублікаваны даследаванні Л.У. Дучыц, Э.М. Зайкоўскага, Ю.А. Заяца, А.В. Квяткоўскай, В.Л. Насевіча, В.І. Шадыры і іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Бектинеев Ш.И. Периодизация денежного обращения на территории Беларуси с IX в. до Люблинской унии 1569 г.
Богомольников В.В. Курганы радимичей
Віннікава М.М. Меркаванне аб з’яуленні і раэвіцці гарызантальнага ткацкага станка на тэрыторыі Беларусі
Дучыц Л.У. Аб адной катэгорыі курганных знаходак
Дучыц Л.У., Квяткоўская А.В. Пахавальныя помнікі наваколіц Падсвілля
Зайкоўскі Э.М. Раскопкі на Дзявочай гары
Заяц Ю.А. Полоцкий князь Всеслав и Ярославичи в 1065 — 1066 гг.: от Пскова до Белгорода
Квяткоўская А.В., Бохан Ю.М. Вясковы жаночы касцюм ХІ — ХVII стст. (па матэрыялах каменных могільнікаў Беларусі. Спроба рэканструкцыі)
Колединский Л.В. Городище средневекового Слуцка (предварительные итоги исследований 1965 — 1986 гг.)
Мяцельскі А.А. Смаленска-чарнігаўскае памежжа ХІІ стагоддзя ў міжрэччы Дзясны і Дняпра
Насевіч В.Л. Лукомль і Лукомльская воласць
Ткачоў М.А., Мяцельскі А.А. Зброя і рыштунак вершніка з раскопак Крычава
Хмяльніцкая Л.У. 3 гісторыі віцебскага базыльянскага кляштара
Шадыро В.И., Ласкавый Г.В. Средневековые наконечники стрел лука и арбалета из поселения у д. Прудники