Весці Акадэміі навук БССР. — 1955. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1955 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1955. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — навуковае перыядычнае выданне Савецкай Беларусі. У 1948–1956 гг. часопіс не меў асобных серый для дакладных, прыродазнаўчых, гуманітарных, навук, таму артыкулы рознай тэматыкі суседнічалі пад адной вокладкай. У № 2 за 1955 г. з артыкулаў гістарычнай (гісторыка-ідэалагічнай) тэматыкі змешчана публікацыя В. Шацілы і З. Капыскага аб рэвалюцыі 1905–1907 гг. у Расіі.

Змест нумара:

Скачэляс В., Горцаў В. Вялікая жыццёвая сіла ідэй ленінізма
Шаціла В., Запыскі З. Першая народная рэволюцыя эпохі імперыялізма (Да 50-годдзя рэвалюцыі 1905–1907 гг. у Расіі)
Сініцкі Х., Мерэцкая Т. Лясная прамысловасць Беларускага Палесся
Шэмпель В.І., Старавойтаў К.Т. Некаторыя асаблівасці сістэмы ўгнаення ў травапольных севазваротах на сугліністых дзярнова-падзолістых глебах БССР
Юркевіч І.Д., Ляховіч С.К. Біялагічная класіфікацыя дубовага самасеву
Остраглазаў В.А. Даследаванне нажоў балотных і балотна-хмызняковых плугоў
Вагін А.Т. Да разліку колаў трактарных плугоў
Стэфаненка А.Я., Махнач А.С. Аб стратыграфіі дэвонскіх адкладанняў і ўзросце соленоснай тоўшчы Прыпяцкага прагібу
Жырмунскі А.М. Анаэробнае жыццё ў глыбокіх нетрах зямлі, яго праяўленні і ўплыў на ўмяшчаючыя горныя пароды і падземныя воды
Фёдараў Ф.І. Аб суперпазіцыі хваль з рознай палярызацыяй
Магілёўская О.К. Тыпы нервовых валокнаў кары вялікага мозгу
КАРОТКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ
Смальянінава Л.Я., Галубкова В.Ф. Мікратомныя зрэзы пылковых зярнят
Ерафееў Б.В., Міцкевіч Н.І., Сарока Т.І. Звязанае дэкарбаксіліраванне пры аўтаакісленні дэгідрабіетынавай кіслаты
Бялькевіч П.І., Асінавік Е.С. Уплыў дабавак металаў на тэрмічны распад аксалата серабра
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Бессонаў А.П., Дуброўскі В.А. Аб артыкуле А.І. Тайнова «Кінематыка груп Асура другога класа другога тыпу»
ХРОНІКА
У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР