Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1954 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1954. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс галоўнай навуковай установы Савецкай Беларусі. У 1948–1956 гг. ён не меў адмысловых серый для прыродазнаўчых, грамадскіх, агратэхнічных навук, таму пад адной вокладкай змяшчаліся артыкулы рознай тэматыкі. У № 3 за 1954 г. змяшчаюцца артыкулы Е.П. Лук'янава аб класавай барацьбе ў беларускай вёсцы пасля 3–5 ліпеня 1917 г., М.І. Фецісава аб шматнацыянальным характары літаратурнага працэсу ў Расіі.

Змест нумара:

Лук’янаў Е.П. Класавая барацьба ў беларускай вёсцы пасля 3–5 ліпеня 1917 г. (ліпень–жнівень)
Фецісаў М.І. Аб многанацыянальным характары літаратурнага працэсу ў Расіі
Годнеў Т.Н., Цярэньеў В.М., Трызно С.І., Фаміцкі Н.І. Прычыны вылягання раслін зерневых культур на тарфяных глебах і меры барацьбы з ім
Філіпенка І.В. Змяненне ступені разлажэння арганічнага рэчыва тарфяна-балотных глеб і колькасці зольных элементаў у залежнасці ад тэрмінаў сельскагаспадарчага выкарыстання
Арлоўскі І.А., Левін В.М. Аб якасным палепшанні пагалоўя коней у калгасах БССР
Хробастаў С.Н. Шляхі павышэння эфектыўнасці выкарыстання машынна-трактарнага парку МТС
Юркевіч І.Д., Смоляк А.П. Аб росце дуба на меліярыраваных тарфяна-балотных глебах
Касцюкевіч Н.І. Вопыт вырошчвання сасны з выдаленнем почак
Камароў Ю.М. Механізацыя гідралесамеліярацыйных работ па асушэнню забалочаных лясных зямель
Тайноў А.І. Новы метад утварэння груп Асура
Ермоленка Н.Ф., Новікава Е.Н., Гінзбург Д.З. Метады атрымання і ўласцівасці бітумных эмульсій на аснове тарфяной смалы
Махнач А.С. Да літалагічнай характарыстыкі палеазойскіх адкладанняў раёна Пінска
Хроніка
У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР