Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2001. — № 3

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2001 № 3Часопіс: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2001. — № 3.

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск пабачыў свет у 1957 г., пасля чаго выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1999 г. У № 3 МАБа за 2001 г. надрукаваны артыкулы Ш.І. Бекцінеева, І. Ганецкай, А.А. Мяцельскага, Т.С. Бубенькі, Я.Г. Звяругі, Л.У. Дучыц, С.Д. Дзярновіча, В.І. Кошмана і шэруга іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Каробушкіна Т.М. Даследчык Тураўскай зямлі (Да 70-годдзя з дня нараджэння і 40-годдзя навуковай дзейнасці П.Ф. Лысенкі)
Бібліяграфічны паказальнік публікацый П.Ф. Лысенкі (скл. Т.М. Каробушкіна)
Літаратура аб жыцці і палявых даследаваннях П.Ф. Лысенкі (скл. Т.М. Каробушкіна)

АРТЫКУЛЫ
Бектинеев Ш.И. Этимология названия города Турова
Ганецкая І. Археалагічныя крыніцы ў вывучэнні замкаў
Мяцельскі А.А. Фарміраванне і тэрытарыяльнае развіццё Мсціслаўскага княства сярэдзіны ХІІ — пачатку XVI ст.

МАТЭРЫЯЛЫ
Ксензов В.П., Рыкунов А.Н., Езепенко И.Н. Новые материалы каменного века из окрестностей д. Зборов Рогачёвского района Гомельской области
Дубицкая Н.Н. Технология изготовления керамической посуды на селище Лемешевичи (правобережье р. Припять)
Зайкоўскі Э.М., Мядзведзеў А.М. Гарадзішча Карабанавічы
Поболь Л.Д., Ильютик А.В. Жилища второй четверти I тыс. н.э. из поселения Абидня (по материалам раскопок 1960 г.)
Бубенько Т.С. Стеклянные украшения средневекового Витебска (по материалам раскопок Нижнего замка)
Дучыц Л.У., Дзярновіч С.Д., Кошман В.І. Раскопкі курганных могільнікаў каля вёсак Патока і Нясята Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці
Звяруга Я.Г. Даследаванне курганных могільнікаў у вярхоўях Віліі
Кошман В.І. Тапаграфія, планіроўка і фартыфікацыя Свіслацкага замка ў XII–XVII стст.
Кулаков В.И., Витязь С.П. Массовое погребение коней на могильнике Доллькайм
Мядзведзева В.У. Касцяныя вырабы Маскавіцкага гарадзішча
Рябцевич В.Н. Находки брактеатов, имитирующих куфические дирхамы, на территории Беларуси
Бохан Ю.М. Арбалеты ў Вялікім княстве Літоўскім ў XIV–XVI стст.
Бохан Ю.М. Рыштунак баявога каня ў Вялікім княстве Літоўскім ў XIV–XVI стст.
Шаблюк В.В. Спасательные археологические раскопки на поселении XIV–XVIII вв. около деревни Поречье (Слонимский р-н Гродненской обл.) в 1996 г.

ЗАМЕТКІ
Макушнікаў А., Калечыц А. Палеалітычнай прылада з Гомеля
Чарняўскі Максім М. Касцяныя прылады для апрацоўкі крэменю са стаянак Крывінскага тарфяніка
Крывальцэвіч М.М., Лебедзь В.А. Бронзавая сякера з сярэдзіннымі крылкамі з Пінска
Белявец В., Егарэйчанка А. Фібула з Чэрніч — рэдкі правінцыйна-рымскі імпарт
Блашко О.А. Новые данные о животноводстве средневекового Пинска (по материалам XVII–XVIII вв.)
Дучыц Л.У., Лосева Т.У. Набор упрыгожванняў з фондаў Дрыбінскага краязнаўчага музея
Клімаў М.В. Зброя, ваенны рыштунак вершніка і каня з помніка Лучна-1 (па матэрыялах археалагічных раскопак 1999–2000 гг.)
Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита (уникальная находка XII–XIII вв. из Витебска)
Калядзінскі Л.У. Пра паходжанне назвы Капыль
Ляшкевіч Э., Зубей А. Аб рэштках рыб з раскопак Свіслацкага замка
Плавінскі М.А. Прадметы ўзбраення культуры ўсходнелітоўскіх курганоў з в. Каробкі (Шыманэлі) Смаргонскага р-на
Сядых В.А., Мяцельскі А.А. Археалагічныя знаходкі У.С. Галынскага з наваколляў Крычава

Скароты