Весці Акадэміі навук БССР. — 1951. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1951 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1951. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — галоўнае навуковае перыядычнае выданне Савецкай Беларусі. У 1948 — 1956 гг. падзелу па серыях для прыродазнаўчых, грамадскіх, медыцынскіх, сельскагаспадарчых навук не існавала. У адным нумары маглі друкавацца артыкулы па хіміі, гісторыі, філасофіі, біялогіі. У № 3 за 1951 г. апублікаваны даследаванні І.М. Ільюшына і А.Ф. Смірнова аб грамадска-палітычнай і філасофскай думцы на Беларусі ў ХІХ ст., В.А. Сасановіча аб светапоглядзе Алаізы Пашкевіч (Цёткі), А.Ф. Смірнова аб светапоглядзе дзекабрыстаў.

Змест нумара:

Нашы лаурэаты
Ільюшын І.М., Смірноў А.Ф., Барысенка В.В. Перадавая грамадска-палітычная і філасофская думка ў Беларусі ў ХІХ стагоддзі
Сасановіч В.А. Аб светапоглядзе Алаізы Пашкевіч (Цёткі)
Піўцкайкін Г.І. Фрыдрых Энгельс і некаторыя пытанні прыродазнаўства
Смірноў А.Ф. Да пытання аб светапоглядзе дзекабрыстаў
Арлоўскі І.А. Тэарэтычная спадчына І.В. Мічурына і яе значэнне для развіцця соцыялістычнай жывёлагадоўлі
Патрэсава М.А. Прамыванне вадой яравізаванага насення лубіну як мера барацьбы з плесенямі
Маштакоў С.М., Кулакоўская Т.Н., Гольдзіна С.М. Аб залежнасці прызнакаў каучуканоснасці ў кок-сагызу
Кіпенварліц А.Ф. Роля прынад у барацьбе са шчаўкунамі (сям. Efatetiade) на меліяраваных тарфяніках БССР
Годнеў Т.Н., Цярэньцева М.В., Пармон К.П. Аб уплыве поўнага зацянення на стан хралафіла ў расліне
Несцяровіч Н.Д., Чэкалінская Н.І. Аб развядзенні чаромхі Маака ў БССР
Сахараў М.І. Кліматычная неаднароднасць суцэльных вырубак у сасняках і яе значэнне для натуральнага ўзнаўлення сасны
Жылкін Б.Д. Аб рацыяналізацыі лесаводства ў Мінскай вобласці
Ермоленка Н.Ф., Левітман Х.Я. Рэфрактаметрычныя ўласцівасці водных раствораў солевых сумесей і вызначэнне форм вышэйшых малекулярных злучэнняў
Эльперын І.Т. Уплыў забруджання паверхні нагрэву на работу рэнегератара
Юшкоў А.В. Асноўныя формулы для вызначэння сілы валачэння
Хроніка. У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР