Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1963 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы акадэмічны часопіс, дзе ў савецкі час друкаваліся артыкулы па гісторыі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, мастацтвазнаўству ды іншых галінах гуманітарыстыкі. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1963 год з матэрыялаў гістарычнай, этнаграфічнай і мовазнаўчай тэматыкі змешчаны артыкулы У.М. Конана аб рэалістычных традыцыях у эстэтыцы дарэвалюцыйнай Беларусі (1902–1917 гг.), А.І. Жураўскага і І.І. Крамко аб першым слоўніку старажытнабеларускай мовы, паведамленне Л.А. Малчанавай аб этнаграфічнай экспедыцыі па калгасах Мінскай вобласці.

Змест нумара:

Малінін С.М. Задачы эканамічных даследаванняў у Беларускай ССР
Ткачэнка В.М. Аб шляхах ліквідацыі рэшткаў бытавой няроўнасці жанчын
Волкава Э.В. Да пытання аб адзінстве і цэласнасці біялагічнага віду
Куняўскі М.С. Удасканальванне прылад працы і заканамернасці змянення складу рабочых машынабудавання
Булат А. Вылічэнне паказчыка валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі па саюзнай рэспубліцы
Шыкуноў В.С. Да пытання аб узмацненні адказнасці за раскраданне сацыялістычнай уласнасці
Скрыпко Е.Я. Аб прававым рэгуляванні сааўтарства ў рацыяналізацыі вытворчасці
Сторажаў Н.В. Некаторыя тэарэтычныя пытанні матэрыяльнай адказнасці калгаснікаў за нанесеныя страты калгасу
Конан У.М. Рэалістычныя традыцыі ў эстэтыцы дарэвалюцыйнай Беларусі (1902–1917 гг.)
Жураўскі А.І., Крамко І.І. Першы слоўнік старажытнай беларускай мовы
Талстой В.С. Развіццё дружбы і супрацоўніцтва паміж беларускім і польскім народамі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Саладкоў І.І., В.Р. Гняўко, Хацкевіч А.Ф. Сур’ёзнае навуковае даследаванне па нацыянальнаму пытанню [Рэц.]
Давідзюк Г.П., Шыраканаў Д.І. Карыснае даследаванне [Рэц.]
ХРОНІКА І ПАВЕДАМЛЕННІ
Малчанава Л.А. Этнаграфічная экспедыцыя па калгасах Мінскай вобласці
Стрыжонак М.П. Мільён кніг
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1963 год