Весці Акадэміі навук БССР. — 1950. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1950 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1950. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук Беларускай ССР — навуковы часопіс, у 1948 — 1956 гг. агульны для ўсіх інстытутаў АН БССР. У адным нумары друкаваліся артыкулы па розных галінах навукі. Гістарычная, археалагічная, этнаграфічная тэматыка прысутнічала не заўсёды. У № 3 за 1950 г. апублікаваны матэрыялы А.Ф. Смірнова аб уплыве поглядаў Н. Чарнышэўскага на грамадскую думку Беларусі, М. Ларчанкі, І. Баса, Н. Ермаловіча аб Ф. Багушэвічы, М. Судніка аб фарміраванні беларускай арфаграфічнай сістэмы.

Змест нумара:

Адносна марксізма ў мовазнаўстве
Смірноў А.Ф. Н.Г. Чэрнышэўскі і перадавая грамадская мысль Беларусі х 60-х гадах ХІХ в.
Ларчанка М.Г. Паэт-дэмакрат (да 50-годдзя з дня смерці Ф.К. Багушэвіча)
Бас І., Ермаловіч Н. Ф. Багушэвіч ва ўспамінах сялян-землякоў
Суднік М.Р. Да пытання аб гісторыі фарміравання беларускай арфаграфічнай сістэмы
Маставая С.А. Прымяненне медзьзмяшчаючых угнаенняў на тарфяных глебах
Нейман Г.Б. Да пытання аб узаемаадносінах паміж раслінамі
Сахараў М.І. Аб цвіценні сасны пад полагам дрэвастояў
Грашчанкаў Н.І. Акадэмік Д.К. Забалотны — выдатны рускі эпідэміёлаг
Левін А.С. Электракардыяграфічнае даследаванне пры туберкулёзным менінгіце ў дзіцячым узросце
Чарнамордзік А.Б. Камбінаваныя асяроддзі для дыягностыкі тыфозна-дызентэрыйных захворванняў
Разумовіч М.Б. Да пытання аб уплыве фітанцыдаў на беспазваночных жывёл
Губкін С.І. Навуковае і практычнае значэнне тэорыі дэфармуемасці металу
Эльперын І.Т. Паварот газаў у трубным пучку
Ермоленка Н.Ф., Новікава Е.Н. Структурная вязкасць раствораў каучука і залежнасць яе ад канцэнтрацыі, тэмпературы і прыроды асяроддзя
Белькевіч П.І. Аб топакінетычных законамернасцях пры распадзе некаторых салей
Кіселёў П.А. Метад вызначэння велічыні інфільтрацыі і недахопу насычэння грунта па ваганнях узроўню грунтовых вод
Еўціхіеў Б.Е. Да пытання аб даследаванні шнуравых вадапад’ёмнікаў
Зубкоў А.А. Метафізіка пад выглядам дыялектыкі
Хроніка. У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР