Весці Акадэміі навук БССР. — 1951. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР 1951 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. — 1951. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс галоўнай навуковай установы БССР, які ў 1948 — 1956 гг. не меў розных серый для асобных галін навукі. Пад адной вокладкай друкаваліся артыкулы па хіміі, біялогіі, агратэхніцы, гісторыі. Матэрыялы па гісторыі прысутнічалі не ў кожным нумары. Так, у № 2 за 1951 г. артыкулаў гістарычнай тэматыкі няма.

Змест нумара:

Грашчанкаў Н.І. Вучэнне акадэміка І.П. Паўлава і яго значэнне для клінічнай медыцыны
Іваноў С.Н. Скарыстанне торфу для грануляцыі мінеральных угнаенняў
Забела Д.А. Аб уплыве гушчыні пакроўнай расліны на развіццё і ўраджай шматгадовых траў
Маркавец А.Ф., Гарбунова Н.Н. Насякомыя, якія пашкоджваюць збожжавыя расліны ў БССР
Арлоўскі І.А. Гарыньская жывёла ў БССР
Дарожкін Н.А., Клейнерман З.Я. Біятэрмічны спосаб абяззаражванню гною ад сінхітрыум эндобіётыкум
Панамарава А.В. Аб павышенні ўсхожасці і энергіі прарастання насення некаторых дрэвавых парод пры дапамозе намачвання ва ўзвесях трыхадэрмы і штамаў азотабактэра хроакокум
Валузнёў А.Г. Аб новых гатунках суніц для ўмоў БССР
Левітман Х.Я., Ермоленка Н.Ф. Вышэйшыя малекулярныя злучэнні ў сістэме BaCl-KCl-H2O паводле даных рэфрактаметрыі
Чэрчэс Х.А., Караткоў К.Н. Аб паверхневым нацяжэнні тэрпенавых вуглевадародаў
Ерафееў Б.В., Паўлючэнка К.В. Аб кінэтыцы тэрмічнай тэструкцыі α-амілаз
Афанасьеў Н.В., Міткевіч С.П. Аб прычыне неаднолькавай электрычнай эрозіі электродаў пры іскравым разрадзе
Кісяёў П.А. Вывучэнне вадаатдачы парод пры дапамозе індыкатараў
Тамарын І.Л. Аб пяршынстве айчынных вучоных у навуцы аб туберкулёзе
Хроніка. У Прэзідыуме, аддзяленнях і інстытутах АН БССР