Спадчына. — 1992. — № 6

Спадчына 1992 № 6Часопіс: Спадчына. — 1992. — № 6.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» ўтварыўся у 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння часопіс гуртаваў неабыякавых да беларускай гісторыі і культуры навукоўцаў, публіцыстаў, літаратараў. Выданне прапагандавала гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, змяшчала пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў айчынных і замежных гісторыкаў, пісьменнікаў, паэтаў. Дзякуючы «Спадчыне», для шырокай грамадскасці былі адкрытыя забытыя раней імёны. У № 6 часопіса «Спадчына» за 1992 г. змешчаны артыкулы Анатоля Грыцкевіча аб бітве пад Оршай 8 верасня 1514 г., Аляксандра Ярашэвіча аб Гаштольдах, Алега Трусава пра кафлю з раскопак Старога замка ў Гродне, Івана Сінчука па гісторыі грашовага абарачэння, Яна Станкевіча аб хрышчоных імёнах вялікіх літоўскіх князёў, урыўкі з прац Афанасія Мартаса аб Літоўска-Наваградскай мітраполіі, Юзафа Вольфа аб князях у ВКЛ ад канца XIV ст. і Гая Пікарда аб алегарычнай геральдыцы Францыска Скарыны, а таксама іншыя матэрыялы.

Змест нумара:

ГІСТОРЫЯ І КУЛЬТУРА
Анатоль Грыцкевіч. Бітва пад Оршай 8 верасня 1514 г.
Нікалас П. Вакар. Ліквідацыя беларускага нацыяналізму

ДАЛЯГЛАДЫ
Энцыкліка CENTESIMUS ANNUS Яна Паўла ІІ

ПРОЗА
Эліза Ажэжка

ДАСЛЕДАВАННІ І МЕРКАВАННІ
Гай Пікарда. Алегарычная гэральдыка Францішка Скарыны
Аляксандр Ярашэвіч. Гаштольды
Яўген Анішчанка. Казырная карта пецярбургскага двара
Іван Сінчук. З гісторыі грашовага абарачэння
Алег Трусаў. Кафля з раскопак на Старым замку ў Гродне

РЭЛІГІЙНАЯ ГІСТОРЫЯ
Афанасі Мартас. Літоўска-Наваградская мітраполія

СІЛУЭТЫ ПРОДКАЎ
Генадзь Кісялёў. Постаці

МОВА
Ян Станкевіч. Хрышчоныя ймёны вялікалітоўскія (беларускія)

ФУНДАМЕНТЫ
Юзаф Вольф. Князі на абшарах Вялікага Княства Літоўскага ад канца XIV ст.

ДУМКА РЭЦЭНЗЕНТА
Алесь Марціновіч. Праз смугу стагоддзяў