Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 4

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1974 № 4Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1974. — № 4 (20).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» пабачыў свет у 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ выходзілі матэрыялы, якія мусілі дапамагаць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём публікацый пераважна заставаўся невялікім. У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1974 г. друкуюцца артыкулы Я.Р. Рыера пра старажытнарускія помнікі Магілёва, Ю.М. Кішыка пра сярэднявечны Гродна, Г.Я. Галенчанкі пра астранамічныя звесткі ў «Малой падарожнай кніжцы» Францыска Скарыны, Г.І. Дулебы, Г.М. Курыловіча пра мужчынскае адзенне ў ХІХ — пачатку ХХ ст., а таксама шэраг іншых матэрыялаў.

Змест нумара:

ДА 30-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ НАД ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІЯЙ
Кавальчынскі Я.Ю. Мемарыял у Віцебску
Хвошч У.І. З блакаднага пекла ў бяссмерце…
Лапцэвіч Л.Г. Героіка і гуманізм
Волкаў В.Г. На радзіме героя
Пастанова аб правядзенні аперацыі «Перамога»

ГАВОРАЦЬ АРХІВЫ
Новабудоўля першай пяцігодкі. Публікацыя Р.С. Васільевай і Л.М. Яшэнка

Кішык Ю.М. Гродна сярэдневяковы
Рыер Я.Р. Аб некаторых старажытнарускіх помніках Магілёўшчыны
Гальпяровіч Н.Я. І паўстаў ён у бронзе
Галенчанка Г.Я. Астранамічныя звесткі ў «Малой падарожнай кніжцы» Скарыны
Мамус М.М. Музей у Белай вежы
Чарнатаў В.М. Архітэктура школьных будынкаў
Струй Ф.Ф. Дзісна
Агняцвет Э. Коратка пра аўтара

Дулеба Г.І., Курыловіч Г.М. Мужчынскае адзенне (ХІХ — пачатак ХХ ст.)
Самуйлік М.М. Нашы слаўныя землякі

У КРАІНАХ НАРОДНАЙ ДЭМАКРАТЫІ
Траба Г.М. Балгарскі этнаграфічны

ЖЫЦЦЁ ТАВАРЫСТВА
Бароўка Л.А. Справы заводскага калектыву
Літвінаў М.І. Вуліцы нашага горада
Пальцаў А.У. Імёны будуць названы!

СЯРОД КНІГ
Ткачоў М.А., Друшчыц С.А. Даследуюцца помнікі Магілёва

Рэзюме (на рускай і англійскай мовах)