Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1999. — № 14

Гістарычна-археалагічны зборнік 1999 № 14Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1999. — № 14.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковы часопіс. Упершыню пабачыў свет у 1927 г., пасля чаго выданне было спынена і аднавілася толькі ў 1993 г. Гістарычна-археалагічны зборнік зараз — перыядычнае выданне па пытаннях археалогіі і гісторыі шырокага храналагічнага дыяпазону. Нумар 14 за 1999 г. прысвечаны юбілеям вядомых беларускіх археолагаў Я.Г. Звяругі, У.Ф. Ісаенкі, М.М. Чарняўскага. Змест абумоўлены тым колам праблем, якія ў той або іншай ступені распрацоўваюцца згаданымі навукоўцамі. Галоўным чынам гэта археалогія каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, сярэднявечча палесскага і паўночна-заходняга рэгіёнаў Беларусі. У складанні № 14 Гістарычна-археалагічнага зборніка ўзялі ўдзел археолагі Польшчы і Латвіі, якія працуюць па падобнай праблематыцы.

Змест нумара:

Еловичева Я.К., Калечиц Е.Г. Основные этапы развития археологических культур Беларуси и их соотношение с хронологией позднего плейстоцена-голоцена. Поздний плейстоцен-палеолит
Ксензов В.П. Мезолитические наконечники стрел Подвинья и Поднепровья Беларуси
Czebreszuk J., Szmyt M. Przyczynek do poznania kultury niemeńskiej na Kujawach
Мядзведзеў А.М. Да пытання аб знікненні культуры штрыхаванай керамікі ў басейне Віліі

МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ
Абухоўскі В. Раскопкі стаянкі Бершты VI
Іоў А.В., Крывальцэвіч М.М. Новыя паселішчы неалітычнага перыяду і эпохі бронзы ў нізоўях ракі Стыр
Józwiak B. Figurka antropomorficzna z miejscowości krzywosądz, woj. Wrocławskie, Polska
Крывальцэвіч М.М. Матэрыялы неаліта і бронзавага веку з Беларусі ў фондах Варшаўскага археалагічнага музея
Чарняўскі М.М. Стаянка Сосенка-3 на Віліі
Разлуцкая А.А. Речной бобр стоянки Осовец-2
Лакіза В.Л. Парххуты І — новы помнік неаліту і бронзавага веку на Шчары
Loze I. The eiņu late neolithic settlement (Lubāna lake wetland)
Чарняўскі Максім М. Кельт меларскага тыпу з Расоншчыны (Віцебская вобл.)
Ляшкевіч Э.А. Рэшткі рыб з раннеславянскага паселішча Снядзін-2
Макушников О.А. Средневековое поселение и могильник Нисимковичи-1 в Посожье
Белевец В.Г. К вопросу о раннесредневековых курганах на территории Беловежской пущи

КРЫНІЦЫ. ПРАЦА З ІМІ
Віцязь С.П. Вылучэнне і сістэматызацыя сакральных аб’ектаў язычніцтва

ГІСТОРЫЯ НАВУКІ
Blombergowa M.M. Międzynarodowe kontakty archeologiczne przedstawicieli rodu Tyszkiewiczów
Исаенко В.Ф. К истории изучения Юровичской стоянки
Піваварчык С. Невядомыя раскопкі Брэста ў 1938 годзе

ПЕРСАНАЛІІ
Каробушкіна Т.М. Юбілей вучонага (да 70-годдзя з дня нараджэння і 35-гадовай навуковай дзейнасці Я.Г. Звяругі)
Крывальцэвіч М.М. Уладзіміру Фёдаравічу Ісаенку — 70 год
Зайкоўскі Э.М. Апантаны навукай і Адраджэннем. [Міхась Чарняўскі]
Скарачэнні