Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1956 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1956. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР — часопіс цэнтральнай навуковай установы Савецкай Беларусі. З 1956 г. для грамадскіх навук была створана асобная серыя часопіса, дзе змяшчаліся публікацыі па гісторыі, філасофіі, мовазнаўству, літаратуразнаўству, эканоміцы. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1956 г. апублікаваны артыкулы В.Н. Перцава аб гістарычнай думцы Беларусі ў XVI–XVIII стст., К.І. Шабуні аб землеўладанні ў Беларусі ў пачатку ХХ ст., Л.А. Малчанавай аб беларускім сялянскім жыллі феадальнай эпохі і матэрыялы шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Перцаў В.Н. Гістарычная думка ў Беларусі ў XVI–XVIII стагоддзях
Шабуня К.І. Аб землеўладанні ў Беларусі ў пачатку ХХ ст.
Гнеўка В.Г. Да гісторыі развіцця народнай гаспадаркі і культуры Мінска ў гады першай пяцігодкі
Мілаванаў В.А. Барацьба працоўных Мінска супраць нямецкіх акупантаў у 1918 г.
Малчанава Л.А. Беларускае сялянскае жыллё феадальнай эпохі
Хромава Э. Аб соцыяльнай дыферэнцыяцыі сялянства Беларусі ў пачатку ХХ ст.
Залескі А.І. Некаторыя асаблівасці сямейных адносін беларускіх сялян ва ўмовах партызанскага краю
Варабей Н.В. Некаторыя пытанні гісторыі эканамічнай думкі ў Беларусі ў перыяд разлажэння і крызісу феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў Расіі
Анічэнка Г.В. Аб перспектывах развіцця ільно- і каноплеапрацоўваючай прамысловасці ў Беларускай ССР
Караленка І.К. Захаванне прапарцыянальнасці паміж мяса-малочнай прамысловасцю і жывёлагадоўляй як неабходная ўмова іх развіцця
Горбач В.І. Аб процілегласцях і супярэчнасцях
Кавалгін В.М. Некаторыя пытанні суадносін агульных і спецыфічных (прыватных) законаў
Карлюк А.С. Антынавуковая накіраванасць семантычнай філасофіі
Бурак Л.І. Граматычная прырода складаназлучаных сказаў з прычынна-выніковымі і ўмоўна-выніковымі адносінамі
Доктараў З.У. Агрэсіўная сутнасць ранніх амерыканскіх расавых тэорый
Хроніка
Пералік навуковых артыкулаў, змешчаных у журнале «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1956 год