Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1979 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1979. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — акадэмічны часопіс, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, мастацтвазнаўству, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. Асобная серыя грамадскіх навук заснавана ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па грамадскіх, біялагічных, фізіка-матэматычных навуках выдаваліся ў адным нумары, без падзелу на серыі. Сярод гістарычных пераважалі матэрыялы па гісторыі рэвалюцыйнага руху і савецкага будаўніцтва. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1979 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы А.А. Сяліцкага пра рэканструкцыю фрэсак Спаскага сабора ў Полацку, В.А. Чамярыцкага пра Магілёўскую хроніку як помнік мясцовага летапісання Беларусі XVII–XVIII стст., В.П. Панюціча пра разлажэнне сялянства Беларусі ў 60–70-я гады XIX ст., А.Я. Сукала пра падаўленне царызмам рэвалюцыйнага руху ў Беларусі ў 1905–1907 гг., Л.Я. Гараніна пра мемуары аб Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайне, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

ФІЛАСОФІЯ
Конан У.М., Бэмбель Ал.А. Жывая спадчына вялікага гуманіста (Да 175-годдзя з дня нараджэння Людвіга Феербаха)
Трыбулёў Б.С. Каштоўнасная дэтэрмінацыя сацыяльнага пазнання
Румянцава Т.Г. Крытыка неафрэйдысцкіх канцэпцый крызісу грамадства

ПРАВА
Проніна М.Г. Аб адказнасці прадпрыемства за невыкананне абавязацельстваў

ЭКАНОМІКА
Кальчанка Н.М. Барацьба за павышэнне эканамічнай эфектыўнасці калгаснай вытворчасці ў гады восьмай пяцігодкі
Мазур У.У. Узаемасувязь прадукцыйнасці працы і аплаты па працы

ГІСТОРЫЯ
Папоў У.I. Роля рабочага класа БССР у інтэнсіфікацыі калгаснай вытворчасці ў 1971–1975 гг.
Булгак Н.Г. Удасканальванне структуры народных універсітэтаў Беларусі (1964–1971 гг.)
Сукала А.Я. Падаўленне царызмам рэвалюцыйнага руху ў Беларусі ў 1905–1907 гг.
Панюціч В.П. Разлажэнне сялянства Беларусі ў 60–70-я гады XIX ст. (Па матэрыялах Паўночна-заходняга аддзела Рускага геаграфічнага таварыства)

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА
Шкут М.М. Народныя традыцыі ў сучасным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве
Селіцкі А.А. Рэканструкцыя фрэсак Спаскага сабора ў Полацку

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Гаранін Л.Я. Мемуары аб Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і грамадзянскай вайне
Чамярыцкі В.А. Мясцовае летапісанне Беларусі XVII–XVIII стст. (Магілёўская хроніка)

МОВАЗНАЎСТВА
Дзюбайла В.М. Аб функцыях і семантыцы прыназоўніка у ў беларускай мове і яго эквівалентах у нямецкай
Буслаў К.П. У памяць аб сябру

РЭЦЭНЗІІ I АГЛЯДЫ
Селіванаў П.А. У першыя гады савецкага дзяржаўнага будаўніцтва
Капыскі З.Ю., Панюціч В.П. Вялікая сіла народная
Лыч Л.М. У братэрскай садружнасці
Шаблоўская I.В. Ля вытокаў літаратуры сацыялістычнага рэалізму
Букчын С.У. Часопіс польскіх русістаў

ХРОНІКА
Агіевіч У.У. Агульны сход Аддзялення грамадскіх навук АН БССР