Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1971 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1971. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс па гісторыі, этнаграфіі, фалькларыстыцы і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па гуманітарных, дакладных, агратэхнічных навуках друкаваліся пад адной вокладкай. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1971 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы М.Ц. Іванова пра «ролю друку Беларусі ў пераадоленні рэлігійных перажыткаў», В.А. Лукашэнкі пра дзейнасць магілёўскай партыйнай арганізацыі па мабілізацыі працоўных на адпор нямецка-фашысцкім захопнікам у пачатку Вялікай Айчыннай вайны, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Буслаў К.П. Неадольная сіла марксізма-ленінізма
Бейнаровіч Л.Е. Калегіяльны пачатак у дзейнасці прамысловых міністэрстваў у перыяд першай пасляваеннай пяцігодкі
Дзямідаў У.І., Афітаў Э.А. Метадычныя пытанні вызначэння ўзроўню арганізацыі вытворчых працэсаў
Ткачэнка С.С. Праблемы выкарыстання працоўных рэсурсаў гарадоў БССР у сувязі з размяшчэннем прамысловай вытворчасці
Лутохіна Э.А. Аб нарматыўным планаванні заработнай платы
Ісаеў В.Ц. Змяненне колькасці і складу кадраў машынабудаўнічай і металаапрацоўчай прамысловасці БССР у пасляваенныя гады (1945–1950)
Лукашэнка В.А. Магілёўская партыйная арганізацыя ў барацьбе за мабілізацыю працоўных на адпор нямецка-фашысцкім захопнікам у пачатку Вялікай Айчыннай вайны
Абраменка М.М. Выхаванцы прафесіянальна-тэхнічных вучылішч — важная састаўная частка кваліфікаваных рабочых Беларускай ССР
Іваноў М.Ц. Роля друку Беларусі ў пераадоленні рэлігійных перажыткаў
Буслава М.К. Аб класіфікацыі навуковых мадэлей
Рабенка В.В. Аб беларускіх і рускіх функцыянальных адпаведніках некаторым граматычным канструкцыям у нямецкай і англійскай мовах
Кравец М.Е. Стылістычныя асаблівасці асабовых займеннікаў у беларускай мове
Гарэлік Л.М. Да паняцця творчай індывідуальнасці ў літаратуры
Фядосік А.С. Сатыра і гумар у беларускіх народных прыказках, прымаўках і загадках
Салавей Л.М. Пытанні класіфікацыі беларускіх народных балад

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Стэрлігаў Б.І. Паляпшэнне выкарыстання асноўных фондаў — адзін з рэзерваў павышэння эфектыўнасці вытворчасці
Вайтовіч С.Д. Міжнародная дзейнасць брацкага ўкраінскага народа
Ткачэнка В.М., Чумакова Т.Я. Сацыялогія савецкай сям’і
Цішчанка І.К. Міма чаго прайшлі рэцэнзенты
Гардзіенка М.С. Уклад у гістарыяграфію Бібліі і ранняга хрысціянства