Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 2

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1963 № 2Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1963. — № 2.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — галоўны навуковы часопіс Беларусі ў савецкі час, дзе друкаваліся артыкулы па гісторыі, археалогіі, літаратуразнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 2 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1963 год з матэрыялаў археалагічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Г.В. Штыхава аб гістарычнай тапаграфіі Полацка, К.І. Шабуні аб гістарыяграфіі аграрных адносін і сялянскага руху ў Беларусі ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг., М.Ф. Болбаса аб галіновай характарыстыцы прамысловасці Беларусі да рэформ 1860-х гг., А.П. Грыцкевіча аб эканоміцы прыватнаўласніцкіх гарадоў Беларусі ў першай палове XVIII ст., Ю.П. Броўкі аб удзеле БССР у стварэнні ААН.

Змест нумара:

Талкачоў А.А. Аб прынцыпе класіфікацыі форм руху
Жбанкова І.І. Асаблівасці палярных адносін у фізічных аб’ектах
Шабуня К.І. Аб гістарыяграфіі аграрных адносін і сялянскага руху ў Беларусі ў рэвалюцыю 1905–1907 гадоў
Болбас М.Ф. Галіновая характарыстыка прамысловасці дарэформеннай Беларусі
Грыцкевіч А.П. Да пытання аб эканамічным стане прыватнаўладальніцкага горада Беларусі ў першай палавіне XVIII стагоддзя
Штыхаў Г.В. Пытанні гістарычнай тапаграфіі Полацка
Гульман Р. Да праблемы навуковага выдання літаратурнай спадчыны Янкі Купалы
Арашонкава А.У. Аб так званых паланізмах у беларускай мове (суфіксы -дл- і -іск-)
Чурко Ю.М. Стварэнне першага нацыянальнага спектакля ў беларускім балетным тэатры
Ліс А. Рэвалюцыйная паэзія Заходняй Беларусі
Броўка Ю.П. Да пытання аб удзеле Беларускай ССР у стварэнні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Горцаў В. Новыя кнігі аб партызанскім руху на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны [Рэц.]
Мялешка В. Кніга пра гераічную барацьбу працоўных Заходняй Беларусі супраць панавання буржуазна-памешчыцкай Польшчы ў 1920–1939 гг. [Рэц.]
Капыскі З.Ю. Важная і цікавая публікацыя [Рэц.]
Вярхоў П. Даведнік па літаратуры і пісьменнасці ўсходнеславянскіх народаў [Рэц.]