Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1969. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1969 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1969. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па археалогіі, гісторыі, літаратуразнаўству, мовазнаўству і іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадскіх, дакладных, прыкладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1969 г. з матэрыялаў археалагічнай і гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.Д. Побаля і А.С. Шалапаты аб вывучэнні старажытнасцей позніх зарубінецкай і пшэворскай культур, У.В. Анічэнкі аб украінскай лексічнай варыянтнасці ў старабеларускай мове, Л.Р. Казлова аб падрыхтоўцы рабочых кваліфікаваных кадраў Беларусі ў гады першай пяцігодкі (1928–1933 гг.), а таксама матэрыялы шэрагу іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Ляховіч В.А. Роля навукова-тэхнічнага прагрэсу ва ўзрастанні творчай працы пры пераходзе да камунізма
Шэлянгоўскі Б.Д. Аб праяўленні некаторых рысаў свядомасці інтэрнацыяналізму працоўных Беларусі
Чумакова Т.Е. Дысцыпліна працы як фактар выхавання моладзі
Казлоў Л.Р. Да пытання аб ролі тэхнічнай інтэлігенцыі Беларусі ў падрыхтоўцы кваліфікаваных рабочых кадраў у гады першай пяцігодкі (1928–1933 гг.)
Платонаў В.М. Суадносіны рознічных цэн на вырабы з пластмас і металаў
Кірэенка М.Г. Асноўныя вытворчыя фонды і ўзровень іх выкарыстання ў малочнай прамысловасці БССР
Атаева А.Д. Дакастрычніцкія паэмы Янкі Купалы (эвалюцыя жанру)
Дзяржыцкая Г.А. Метадалагічнае значэнне ленінскай эстэтычнай спадчыны для вывучэння прынцыпаў партыйнасці і народнасці літаратуры і мастацтва
Місюк А.Я. Гераічныя вобразы суровай эпохі
Рэвіцкі В.В. Некаторыя пытанні фальклорных узаемасувязей усходнеславянскіх народаў на сучасным этапе
Назіна І.Д. Забытыя старонкі беларускай канцэртнай музыкі (канцэрт для фартэпіяна з аркестрам А.К. Клумава)
Побаль Л.Д., Шалапата А.С. Вывучэнне старажытнасцей позніх зарубінецкай і пшэворскай культур (некаторыя вынікі супрацоўніцтва беларускіх і польскіх археолагаў)
Анічэнка У.В. Аб украінскай лексічнай варыянтнасці ў старабеларускай пісьменнасці
Карповіч Л.Т. Спалучэнне якасных прыметнікаў з прыслоўямі ступені (на матэрыяле беларускай і англійскай моў)
Малдаван І.Ф. Назоўнікі агульнага роду ў сучаснай беларускай мове

КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Радзіеўскі М.В. Аб эфектыўнасці капітальных укладанняў і асноўных фондаў прамысловасці БССР
Бударагін У.В. Сабекошт і цэнаўтварэнне
Волкава Э.У., Філюкоў А.І. Работа па філасофскіх пытаннях малекулярнай генетыкі
Штыхаў Г.В. Паходжанне ўсходніх славян і Русі
Прымачонак А.А., Порубаў М.І. Прычынная сувязь у індывідуальных паводзінах злачынцы