Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1961. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1961 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1961. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы акадэмічны часопіс для публікацыі вынікаў даследаванняў па гісторыі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству, філасофіі і іншых гуманітарных навуках. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1961 год з артыкулаў гістарычнай тэматыкі змешчаны публікацыі П.Р. Казлоўскага аб зямельных надзелах і павіннасцях сялян у магнацкіх уладаннях Беларусі ў другой палове XVII — першай палове XVIII ст., У.В. Анічэнкі аб развіцці беларускай мовы ў XVIII ст., А.Н. Мацко аб сумеснай барацьбе працоўных Польшчы і Заходняй Беларусі супраць фашызму ў 1933–1939 гг., П. Петрыкава аб ролі рэўкомаў Беларусі у барацьбе за аднаўленне і арганізацыю прамысловай вытворчасці ў 1920 г. на тэрыторыі, вызваленай ад Польшчы, Н.І. Старавойтава аб аднаўленні мясцовых Саветаў у вызваленай Беларусі ў верасні 1943 — снежні 1945 г.

Змест нумара:

Буслаў К.П. З’езд будаўнікоў камунізма
Пузікаў П.Д. М.В. Ламаносаў — вялікі вучоны-матэрыяліст
Груцо А.П. Аб некаторых сельскагаспадарчых назвах у беларускіх народных гаворках
Капялян Я.Х. Падзел працы на разумовую і фізічную і яго праяўленне ў антаганістычным грамадстве
Філюкоў А.І. Катэгорыі сутнасць і з’ява і праблема віду ў біялогіі
Старавойтаў Н.І. Аднаўленне і арганізацыйнае ўмацаванне мясцовых Саветаў у вызваленай Беларусі (верасень 1943 — снежань 1945 г.)
Петрыкаў П. Рэўкомы Беларусі ў барацьбе за аднаўленне і арганізацыю прамысловай вытворчасці ў 1920 г. на тэрыторыі, вызваленай ад белапалякаў
Мацко А.Н. З гісторыі сумеснай барацьбы працоўных Польшчы і Заходняй Беларусі супраць фашызму (1933–1939 гг.)
Казлоўскі П.Р. Зямельныя надзелы і павіннасці сялян у магнацкіх уладаннях Беларусі ў другой палавіне XVII — першай палавіне XVIII стагоддзя
Лабовіч А. П’есы А.М. Астроўскага на сцэне тэатра імя Янкі Купалы
Анічэнка У.В. Некаторыя пытанні развіцця беларускай мовы ў XVIII стагоддзі
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Языковіч Э., Кручок Р. Кніга аб легендарнай абароне [Рэц.]
Хроніка
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1961 год