Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1959 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1959. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — цэнтральны навуковы часопіс Савецкай Беларусі, у якім друкаваліся артыкулы па гісторыі, філасофіі, эканоміцы, мовазнаўству. Прыярытэт аддаваўся пытанням найноўшай гісторыі. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1959 г. да публікацый гістарычнай тэматыкі належаць артыкулы А.В. Палонскага аб пашавых сервітутах у парэформеннай беларускай вёсцы, А.Г. Хахлова аб чырвонай гвардыі у Беларусі, Г. Каванцавай аб развіцці вышэйшай школы ў Беларусі. Да гісторыка-этнаграфічнага напрамку адносіцца публікацыя Л.А. Малчанавай аб спосабах апрацоўкі зямлі і сельскагаспадарчай тэхніцы беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны перыяд.

Змест нумара:

Рапакоў Н.І. Мірнае суіснаванне дзвюх сістэм і сучасны рэвізіянізм
Шыраканаў Д.І. Аб узаемасувязі асноўных законаў дыялектыкі
Пашкевіч А.М. Аб вымярэнні ступені маральнай зношанасці асноўных фондаў
Круціліна Т.М. Пытанні арганізацыі кіравання прамысловасцю Беларусі ў аднаўленчы перыяд (1921–1925 гг.)
Хахлоў А.Г. Чырвоная гвардыя Беларусі ў перыяд ліквідацыі контррэвалюцыйных ачагоў (снежань 1917 — студзень 1918 г.)
Каванцава Г. Стварэнне і развіццё вышэйшай школы ў Беларусі
Палонскі А.В. Пашавыя сервітуты ў парэформеннай беларускай вёсцы
Малчанава Л.А. Спосабы апрацоўкі зямлі і сельскагаспадарчая тэхніка беларускага сялянства да Кастрычніка
Дзядкова А.С. Вопыт Парыжскай Камуны і міжнародны рабочы рух
Юркевіч М.Р. Пытанні правасуб’ектнасці і дзеяздольнасці савецкіх грамадзян у сувязі з кадыфікацыяй грамадзянскага права
Гапановіч М.М. З гісторыі заснавання пракуратуры ў Беларускай ССР
Цімафееў П.П. Ваенныя апавяданні Л.М. Талстога і сялянская праблема
Буряк Л.І. Сінтаксічныя асаблівасці складаных сказаў са злучнікам аж (ажно)
Крамко І.І. Да гісторыі адноснага падпарадкавання ў беларускай мове
КАРОТКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ
Мелешко В.И. Таможенные книги как исторический источник
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1959 год