Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 3

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1962 № 3Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1962. — № 3.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — галоўны навуковы часопіс Савецкай Беларусі, дзе публікаваліся артыкулы па гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, фалькларыстыцы, мовазнаўству, літаратуразнаўству, правазнаўству і іншых гуманітарных навуках. У № 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1962 год з матэрыялаў гістарычнай і археалагічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.Д. Будзько па храналогіі свідэрскай археалагічнай культуры, Г.В. Штыхава аб шавецкім рамястве старажытнага Полацка, В.В. Сарокінай аб культурна-асветніцкай рабоце сярод сялянак Беларусі ў 921–1925 гг., С. Вайтовіча аб Беларускай ССР як аб адной з краін-заснавальніц ААН. Таксама нумар утрымлівае кароткае паведамленне Г.В. Штыхава аб полацкім скарбе 1910 г.

Змест нумара:

Мярэцкая Т.А., Мазур В.І. Перспектывы развіцця дрэваапрацоўчай прамысловасці БССР
Белязо Я.П. Спаборніцтва за камуністычную працу ў сельскай гаспадарцы Беларускай ССР
Антановіч І.І. Рэакцыйная сутнасць «сістэмы хрысціянскіх каштоўнасцей» Ж. Марытэна
Кучынскі В.А. Спалучэнне пачаткаў народнага прадстаўніцтва і непасрэднай дэмакратыі ў дзейнасці Вярхоўнага Савета саюзнай рэспублікі
Рамановіч А.Н. Да пытання ўдасканальвання прававога рэгулявання чыгуначных перавозак
Вайтовіч С. БССР — адна з заснавальніц ААН
Сарокіна В.В. Культурна-асветніцкая работа сярод сялянак Беларусі ў аднаўленчы перыяд (1921–1925 гг.)
Штыхаў Г.В. Шавецкае рамяство старажытнага Полацка
Будзько У.Д. Аб адноснай старажытнасці і геалагічным узросце помнікаў свідэрскай культуры ў Беларусі
Булахаў М.Г. Ад’ектыўныя канструкцыі з родным склонам у старажытнай і сучаснай беларускай мове
Рамановіч Я.М., Юрэвіч Я.К. Аб беларускай мовазнаўчай бібліяграфіі
Кароткія паведамленні
Штыхаў Г.В. Полацкі скарб 1910 года
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Горцаў В., Раманоўскі В. Баявая садружнасць славянскіх народаў [Рэц.]
Гнеўка В.Г. Навуковае даследаванне аб жыцці і дзейнасці Ф.Э. Дзяржынскага [Рэц.]
Краўчанка І., Шавела Г. Карысны ўклад у гістарычную навуку [Рэц.]
Хроніка