Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1958. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1958 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1958. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны часопіс АН БССР па гуманітарных навуках: гісторыі, літаратуразнаўству, мастацтвазнаўству і г.д. Серыя грамадскіх навук была створана ў 1956 г. Да гэтага публікацыі па дакладных, тэхнічных, прыродазнаўчых і гуманітарных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Пачынаючы з канца 1950-х гг. у часопісе ўсё болей пераважаюць матэрыялы па найноўшай савецкай гісторыі, прысвечаныя ролі партыі, камсамола, прафсаюзаў ў развіцці Савецкай Беларусі. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыі грамадскіх навук) за 1958 г. з артыкулаў гістарычнай тэматыкі адзначым публікацыі Р.Р. Кручка аб сялянскім руху на чале з Іванам Нячаем у Беларусі, В.М. Горцава аб далучэнні беларускіх зямель да Расійскай імперыі пры падзелах Рэчы Паспалітай, А.Я. Пейсаховіча аб дапамозе савецкіх народаў у пасляваенным аднаўленні гаспадаркі БССР. Публікуюцца таксама артыкулы В.А. Круталевіча аб ролі прадстаўнікоў пасланцоў Петраградскага ВРК, ВЦВК ва ўстанаўленні савецкай улады на Беларусі, А.Г. Хахлова аб гісторыі Чырвонай гвардыі у Беларусі і інш.

Змест нумара:

Гняўко В., Каменская М. Сорак год Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рспублікі
Круталевіч В.А. Дапамога пасланцоў Петраградскага ВРК, ВЦВК і іншых цэнтральных дзяржаўных органаў працоўным Беларусі ва ўстанаўленні Савецкай улады і будаўніцтве новага дзяржаўнага апарату
Хахлоў А.Г. З гісторыі Чырвонай гвардыі ў Беларусі ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення сацыялістычнай рэвалюцыі (люты — кастрычнік 1917 г.)
Злотнік М.І. ЦКК — РСІ Беларусі ў барацьбе за ўмацаванне дзяржаўнага апарату рэспублікі ў першыя гады сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны
Пейсаховіч А.Я. Брацкая дапамога савецкіх народаў у аднаўленні народнай гаспадаркі Беларускай ССР у гады Вялікай Айчыннай вайны
Пешкін Ф.Н. Барацьба народаў за трывалы дэмакратычны мір
Дзякаў Б.І. Развіццё папяровай прамысловасці ў Беларусі
Базылеў Т.А., Рагоўскі І.Т. Павышэнне матэрыяльнага дабрабыту і культурнага ўзроўня жыцця сялянства Беларускай ССР у пасляваенныя гады
Горцаў В.М. Уз’яднанне Беларусі з Расіяй у перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай (другая палавіна XVIII стагоддзя)
Кручок Р.Р. Сялянскі рух у Беларусі на чале з Іванам Нячаем
Грынчык М.М. Народна-песенныя матывы ў творчасці М. Багдановіча
Мацкевіч Ю.Ф. Формы інфінітыва ў беларускай мове
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Аляксееў В. Каштоўная кніга
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе за 1958 г.