Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 10

Гістарычна-археалагічны зборнік 1996 № 10Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 10.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае выданне, якое спецыялізуецца на публікацыі і артыкулаў і матэрыялаў па археалогіі і гісторыі вялікага храналагічнага дыяпазону: каменнага, бронзавага, жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. Першы выпуск ГАЗа пабачыў свет у 1927 г., пасля чаго выданне было закрыта. Адноўлены часопіс пачаў выходзіць у 1993 г. Нумар 10 Гістарычна-археалагічнага зборніка за 1996 г. змяшчае артыкулы А.А. Егарэйчанкі, А.М. Мядзведзева, Я.А. Шмідта, Л.У. Дучыц, Ю.А. Заяца, А.В. Квяткоўскай, А. Мяцельскага, Ю. Бохана і шэрагу іншых навукоўцаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 7,8 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест нумара:

ЖАЛЕЗНЫ ВЕК
Дробушевский А.И. Уваровичское рало
Егорейченко А.А. Этнокультурная ситуация в Белорусском Подвинье в железном веке
Мядзведзеў А.М. Насельніцтва лясной паласы Ўсходняй Еўропы і падзеі Вялікага перасялення народаў (да пастаноўкі праблемы)
Новаковский В. Бронзовые колокольчики в магии и повседневной жизни западных балтов в римский период
Обломский А.М. О характере миграций населения Центральной и Южной Беларуси в лесостепь в римское время
Шмидт Е.А. Об этнической принадлежности племен тушемлинской культуры IV–VII вв. н.э. в верховьях Днепра

ЭПОХА СТАРАЖЫТНАЙ РУСІ
Дучыц Л. Курганна-жальнічныя могільнікі на тэрыторыі Полацкай зямлі (да пастаноўкі пытання)
Заяц Ю.А. Анусинсские курганы
Квятковская А.В. Курганы ятвягов конца I — начала II тысячелетия н.э. (устройство и типология)
Метельский А.А. О местонахождении центра Зарубской волости Смоленской земли
Мяцельскі А. Шаўнеўскае гарадзішча XII–XIII стст.
Пивоварчик С.А. Домостроительство X–XIII вв. Белорусского Понеманья (по материалам городищ)

ПЕРЫЯД ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
Бектинеев Ш.И. Слуцкий клад 1902 года (к истории денежного обращения Великого княжества Литовского на рубеже XIV и XV вв.)
Бохан Ю. Баявыя нагалоўі ў Вялікім княстве Літоўскім у другой палове XIV — канцы XVI стагоддзя
Ганецкая I., Здановіч Н. Раскопкі старажытнага Слоніма
Зайцева О.Е. Поливная посуда: некоторые методологические аспекты проблемы
Зайцева О.Е. Поливная посуда второй половины XVI–XVII в. из Друи и Дисны
Пазднякоў В.С. Хрысціянскія святыні Клецка XV–XIX стст.
Шаблюк В. Да пытання фарміравання мястэчак Беларускага Панямоння