Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2003. — № 6

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2003 Вып. № 6Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2003. — № 6

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, што выдаецца з 1957 г. У шостым выпуску МАБа змешчаны публікацыі У.П. Ксянзова, І. Ганецкай, А. Кушнярэвіча, І.М. Язэпенкі, Міхала Міхайлавіча Чарняўскага, Максіма Міхайлавіча Чарняўскага, Я.Г. Звяругі, А.М. Мядзведзева, С.Д. Дзярновіча, В.М. Ляўко, М.В. Клімава і шэрагу іншых даследчыкаў. Шосты выпуск Матэрыялаў па археалогіі Беларусі комплексны і ўтрымлівае артыкулы і матэрыялы, пачынаючы ад эпохі мезаліту і заканчваючы сярэднявеччам.

Змест выпуска:

Ксензов В.П. Мезолитическое население Гомельского Полесья
Кулаков В.И. Этносы Аустеравии
Бруевич Н.И. Некоторые аспекты курганной погребальной обрядности XII–XIII вв. в Посожье
Ганецкая І. Будаўнічыя матэрыялы і будаўнічая тэхніка ў культавым дойлідстве Полацкай зямлі ХІ–ХІІІ стст.
Кушнярэвіч А. Вынікі архітэктурна-археалагічнага даследавання сакральнай архітэктуры Вялікага княства Літоўскага ХІІІ–XIV стст.

МАТЭРЫЯЛЫ
Язэпенка І.М. Даследаванні 2000 года на паселішчы Дзядкоў Барок (каля в. Лучын Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці)
Чарняўскі Міхал М. Канкаловічы — стаянка над Нёманам каля Стоўбцаў
Чарняўскі Максім М. Першыя вынікі даследавання тарфяніковай стаянкі Асавец-7
Зверуго Я., Медведев А.М. Микольское селище (исследования 1981–1982 гг.)
Блашко О.А. Некоторые данные о фауне селища Никольцы (по данным раскопок 1981–1982 гг.)
Дернович С.Д. Исследования на городище у д. Масковичи Браславского района Витебской области в 2001 г.
Ільюцік А.У., Кошман В.І. Гарадзішча Свіслач (матэрыялы і даследаванні 2000 г.)
Клімаў М.В. Даследаванне курганаў каля в. Заскаркі на Полаччыне (асаблівасці пахавальнай абраднасці)
Левко О.Н. Улица Подвинская в Витебске (археологическое изучение в 1979–1998 гг.)
Плавінскі А.М., Плавінскі М.А. Курганны могільнік Нагаўкі

ЗАМЕТКІ
Звяруга Я.Г., Ляусік Н.А. Падвескі з выявамі ў стылі барэ з раскопак Ваўкавыска

Спіс прац па археалогіі Беларусі за 1995 год (склала А.У. Ільюцік)
Скароты