Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Т. 2

Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т. 2Кніга: Вялікі гістарычны атлас Беларусі: У 4 тамах. Т. 2. — Мінск: Белкартаграфія, 2013. — 351 с.; іл.

Характарыстыка: Значны навуковы задзел беларускіх картографаў і гісторыкаў прывёў да пашырэння маштабаў «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі». Калі ў першым томе атлас анансаваўся як выданне ў трох тамах, то ў другім — ужо як выданне ў чатырох тамах. Другі том «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» ахоплівае перыяд ад Люблінскай уніі 1569 г. да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г. Аснову яго складаюць тры тэматычныя раздзелы. Першы з іх прысвечаны ваенна-палітычным падзеям, другі — сацыяльна-эканамічнаму развіццю, трэці — духоўна-культурнаму і канфесійна-рэлігійнаму жыццю Беларусі ў 1569–1795 гг.

Фармат: Pdf.

Памер: 172 MB.

Заўвага: Кніга размешчана на іншым сайце. Спасылка вядзе на старонку, з якой магчыма спампоўванне.

Перайсці да спампоўвання/Перейти к скачиванию.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны да другога тома
Храналогія. Ад 1569 г. да канца XVIII ст.
ВАЕННА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАДЗЕІ І АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПЕРАЎТВАРЭННІ
Нарыс
Вялікае княства Літоўскае ў 1569 г. пасля ўтварэння Рэчы Паспалітай
Вялікае княства Літоўскае ў час Інфлянцкай вайны 1570–1582 гг.
— Паходы Стафана Баторыя. 1579–1581 гг.
Вялікае княства Літоўскае ў канцы XVI–першай трэці XVII ст.
— Бітва пад Кірхгольмам. 27 верасня 1605 г.
Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай. 1632–1634 гг.
Казацка-сялянская вайна пад кіраўніцтвам Багдана Хмяльніцкага. 1648–1651 гг.
Беларускія землі ў казацка-сялянскай вайне 1648–1651 гг.
— Бітва пад Лоевам. 31 ліпеня 1649 гг.
Беларускія землі ў час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.). Пачатковы этап вайны. Лета 1654–восень 1655 гг.
— Бітва пры вёсцы Даманы. 12 лютага 1655 г.
Агульны ход ваенных дзеянняў. Люты 1655 г.
Ход бітвы. 12 лютага 1655 г.
Беларускія землі пад расійскім, казацкім і шведскім кантролем. Канец 1655–1658 гг.
Другі этап вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. 1659–1667 гг.
— Бітва пад Палонкай. 18 (28) чэрвеня 1660 г.
— Бітва пад Кушлікамі. 25 кастрычніка (4 лістапада) 1661 г.
Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў другой палове XVII ст.
Грамадзянская вайна ў ВКЛ. 1696–1702 гг.
Вялікае княства Літоўскае ў Паўночнай вайне. 1700–1721 гг. Баявыя дзеянні ў 1701–1704 гг.
Вялікае княства Літоўскае ў Паўночнай вайне. 1700–1721 гг. Баявыя дзеянні ў 1705–1706 гг.
Вялікае княства Літоўскае ў Паўночнай вайне. 1700–1721 гг. Баявыя дзеянні ў 1707–1708 гг.
Вялікае княства Літоўскае ў Паўночнай вайне. 1700–1721 гг.
— Бітва пад Лясной. 9 кастрычніка 1708 г.
— Баявыя дзеянні на поўначы Рэчы Паспалітай у 1709 г.
Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў першай чвэрці XVIII ст.
Ваенныя дзеянні на тэрыторыі ВКЛ у перыяд бескаралеўя. 1733–1735 гг.
Сямігадовая вайна. 1756–1763 гг.
— Ваенныя дзеянні 1756, 1757, 1758 гг.
— Ваенныя дзеянні 1759, 1760, 1761 гг.
Вялікае княства Літоўскае напярэдадні падзелаў Рэчы Паспалітай. 1740-я — 1760-я гг.
Беларускія землі ў 1772–1793 гг.
Паўстанне 1794 г.
Падзелы Рэчы Паспалітай. 1772–1795 гг.
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ
Нарыс
Эканамічнае развіццё ў другой палове XVI–першай палове XVII ст.
Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVI–XVII ст.
Дэмаграфічныя страты паветаў ВКЛ паміж 1650 і 1667 гг.
Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVII–першай палове XVIII ст.
Гарадское самакіраванне ў ВКЛ у другой палове XVI–першай палове XVIII ст.
Эканамічнае развіццё ў XVIII ст.
Формы рэнты і сельская абшчына ў другой палове XVIII ст.
Шчыльнасць насельніцтва паветаў ВКЛ у трэцяй чвэрці XVIII ст.
Планы гарадоў (канец XVIII ст.)
ДУХОЎНА-КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ГРАМАДСТВА
Нарыс
Асвета і культура ў другой палове XVI–першай палове XVII ст.
Асвета і культура ў другой палове XVII–XVIII ст.
Праваслаўная царква ў другой палове XVI–XVIII ст. Стараверства
Уніяцкая царква ў XVII–XVIII стст.
Каталіцкая царква ў XVII–XVIII стст.
Пратэстанцкія цэрквы ў другой палове XVI–XVIII ст.
Іслам. Іудаізм. XVII–XVIII стст.
БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў КАНЦЫ XVIII ст.
Нарыс
Умоўныя знакі. Зборны аркуш Генеральнай карты «Беларускія землі ў канцы XVIII ст.»
БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ НА КАРТАХ XVII–ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVIII ст.
Нарыс
Вялікае княства Літоўскае. Амстэрдам, 1613 (фрагмент). М.Х. Радзівіл Сіротка — Тамаш Макоўскі
Вялікае княства Літоўскае і Белая Русь. Гданьск, 1651. Гіём дэ Баплан
Горад і замак Брэст-Літоўскі. Аблога Берасця шведамі ў 1657 г. Штых Э. Дальберга
Часткі (партыкуляры) ВКЛ — Віленскае і Трокскае ваяводствы з часткай Мінскага. Парыж, 1665. Сансон д’Абэвіль
Часткі ВКЛ — Полацкае, Віцескае і Мсціслаўскае ваяводствы, частка Мінскага і княства Смаленскага. Парыж, 1665. Сансон д’Абэвіль
Часткі ВКЛ — Навагародскае і Берасцейскае ваяводствы, княствы Нясвіжскае і Слуцкае, а таксама частка Мінскага ваяводства. Парыж, 1665. Сансон д’Абэвіль
Часткі ВКЛ — Мінскае і Мсціслаўскае ваяводствы, а таксама Рагачоўская і Рэчыцкая тэрыторыі. Парыж, 1666. Сансон д’Абэвіль
Генеральная карта Польшчы з падзелам на ваяводствы, выдадзеная нашчадкамі Санскон. 80-я гады XVII ст.
Новая выява каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага, 1675. Па матэрыялах Г. дэ Баплана
Вялікае княства Літоўскае. Венецыя, 1691–1696. Вінчэнца Марыа Каранэлі
Каралеўства Польскае і Вялікае княства Літоўскае. Амстэрдам, каля 1695. Юстус Данкертс
Каралеўства Польскае і Вялікае княства Літоўскае. Амстэрдам, 1696. Караль Алард
Каралеўства Польскае, Вялікае княства Літоўскае. Фрыдрыху Аўгусту (прысвячэнне). Генеральная карта Пітэра Шэнка, Галандыя і Заходняя Фрызія, 1704
Каралеўства Польскае, Вялікае княства Літоўскае. Нюрнберг, 1707. Іаган Гоман
Карта Польшчы (Рэчы Паспалітай) з храналогіях каралёў і вялікіх князёў літоўскіх, а таксама вялікіх магістраў Тэўтонскага ордэна. Амстэрдам, 1714–1718. Анры Шатэлен і Нікаля Гудэвіль
Вялікае княства Літоўскае з яго падзелам на ваяводствы і паветы. Нюрнберг, 1749. Ян Няпрэцкі
Геаграфічная карта каралеўства Польскага. Нюрнберг, 1750. Табіяш Маер
Палонія (фрагмент). Сапраўдны абрыс у стэрэаграфічнай праекцыі, з прымяненнем усіх правілаў, верагоднасці і дакладнай праверкі. Варшава, 1770. Караль Пэртэес. (Аўтарская рэстаўрацыя)
Генеральная і абноўленая карта Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, штрыхаваная Барталамеа Фалінам (фрагмент). Варшава, 1770
Карта Польшчы (фрагмент) з яе правінцыямі, ваяводствамі і паветамі. Парыж, 1772. Антоніа Рыццы-Дзаноні (па матэрыялах князя А. Ябланоўскага)
Каралеўства Польскае, Вялікае княства Літоўскае. Новая геаграфічная карта (фрагмент). Кенігсберг, 1770. Якуб Кантар
Польшча (Рэч Паспалітая) пасля першага падзелу. Медзярыт, 1773. Іаган Нільсан
ГІСТОРЫКА-ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Паказальнік да Генеральнай карты «Беларускія землі ў канцы XVIII ст.»