Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1968. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1968 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1968. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны навуковы часопіс, дзе друкаваліся публікацыі па гуманітарных дысцыплінах: гісторыі, археалогіі, мовазнаўству, мастацтвазнаўству і іншых. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса пачала выдавацца ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па фізіка-матэматычных, агратэхнічных, грамадскіх навуках выдаваліся ў адным нумары. Акрамя навуковых публікацый, у часопісе друкаваліся афіцыёзна-прапагандысцкія юбілейныя матэрыялы. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1968 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.В. Казлоўскай аб змяненнях у размяшчэнні прамысловасці Беларусі ў савецкі перыяд, Валчанкова А.Р. аб культурнай рэвалюцыі ў БССР, а таксама юбілейны артыкул Н.В. Каменскай аб 50-годдзі БССР.

Змест нумара:

Каменская Н.В. 50 год Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
Пашкевіч А.М. Эканоміка Савецкай Беларусі ў будаўніцтве камунізма
Матусевіч М.Р. Рабочы клас у будаўніцтве сацыялістычнай індустрыі БССР
Казлоўская Л.В. Змяненні ў размяшчэнні прамысловасці Беларусі за гады Савецкай улады
Дронаў Ф.А., Філатаў І.Р. Тэхнічны прагрэс і ўдасканаленне машынабудавання ў БССР
Гняўко В.Р. Эканамічнае становішча рабочага класа Беларусі напярэдадні сацыялістычнай рэвалюцыі
Шыконоў В.С. Першы Крымінальны кодэкс, які дзейнічаў у БССР
Сафронаў М.А. Прафсаюзы і станаўленне камуністычнага быту
Валчанкоў А.Р. Да пытання аб змесце і храналагічных рамках культурнай рэвалюцыі ў СССР
Галаўнёў А.І., Бармічаў В.Д. Беларуская савецкая культура — састаўная частка адзінай інтэрнацыянальнай культуры сацыялізма
Ярош М.Р. Цвёрдым поступам (Беларуская літаратура за 50 год)
Халіп У.Т. Тэма народнага гераізму ў літаратуры і тэатры
КРЫТЫКА І БІБЛІЯГРАФІЯ
Сербента В.А., Саладкоў Ц.Я. Кніга аб рабочым класе Беларусі
Пералік артыкулаў, змешчаных у часопісе «Весці АН БССР», серыя грамадскіх навук, за 1968 г.