Гісторыя Расіі і Украіны

Енциклопедія історії України. Т. 1. А — В

Енциклопедія історії України. Т. 1. А - ВКніга: Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 1. А — В / Редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. — Київ: Наук. думка, 2003. — 688 с.; іл.

Характарыстыка: Наприкінці 1980-х рр. в Україні розгорнулася науково-дослідна робота, пов’язана з теоретичним переосмисленням вітчізняної історії, дослідженням її «білих плям», опрацюванням нової періодізації історічного процесу, виявленням належного місця української історії в історії людства. Плідна робота істориків створила належне підгрунтя для докорінного переосмислення концепції вітчизняної історії, подолання стереотипів радянського часу. Це дозволило приступити до підготування якісно іншого словника (порівняно зі словником «Радянської енциклопедії исторії України», де більше половини всіх статей було присвячено періоду після 1917 р.).

Перший том «Енциклопедії історії України» містить слова на літери від А по В включно.

Ґудзяк, Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородьский патріархат і генеза Берестейської унії

Ґудзяк Гудзяк, Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородьский патріархат і генеза Берестейської уніїКніга: Ґудзяк, Б. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородьский патріархат і генеза Берестейської унії / Б. Ґудзяк. — Львів: Інстітут історії церкви Львівської богословської академії, 2000. — XVI с. + 426 с.

Характарыстыка: «Криза і реформа» Барыса Гудзяка (Ґудзяка) — грунтоўнейшае даследаванне па гісторыі ўзнікнення ўніяцкай (грэка-каталіцкай) царквы, што паўстала на ўкраінскіх і беларускіх землях ВКЛ у выніку Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. Падрабязна вывучаюцца перадумовы і прычыны Брэсцкай уніі, аналізуюцца дакументы, паказваецца расклад сіл у Рэчы Паспалітай XVI ст. Барыс Гудзяк — адзін з выбітных гісторыкаў уніяцкай царквы, епіскап. Даследаванне вызначаецца сістэмнасцю і фундаментальнасцю.

Фармат: Djvu.

Памер: 4,3 MB.

Язык/Мова: Украинский/Украінская/Українська.

Грушевський, М. Історія України — Руси

Грушевський, М. Історія України — Руси

Книга: Грушевський, М. Історія України — Руси.

Характеристика: История Киевской Руси и Украины от патриарха украинской историографии Михаила Грушевского. Десять томов охватывают период от заселения территории Украины до 1658 г.

Формат: Html.

Язык/Мова: Украинский/Украінская/Українська.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Книга: Яковенко, Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.

Характеристика: Интересный и основательный очерк истории Украины авторства современного украинского историка Натальи Яковенко.

Формат: Pdf.

Размер:2,9 MB.

Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії

Україна крізь віки. Том 1. На світанку історії

Книга: Україна крізь віки. Том 1. Бунятян, К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Сімоненко. — Київ: Альтернативи, 1998. — 335 с.; іл.

Характеристика: Первый том многотомного издания по истории Украины посвящён эпохам каменного и бронзового веков, а также скифской и сарматской эпохам.

Формат: Djvu.

Размер: 3,72 MB.

Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я

Україна крізь віки. Том 2. Античні держави Північного Причорномор’я

Книга: Україна крізь віки. Том 2. Крижицький, С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяεва. — Київ: Альтернативи, 1998. — 351 с.; іл.

Характеристика: Второй том многотомного издания по истории Украины посвящён греческой колонизации Северного Причерноморья.

Формат: Djvu.

Размер: 3,75 MB.

Україна крізь віки. Том 3. Давні слов’яні

Україна крізь віки. Том 3. Давні слов’яні

Книга: Україна крізь віки. Том 3. Баран, В.Д. Давні слов’яні / В.Д. Баран. — Київ: Альтернативи, 1998. — 335 с.; іл.

Характеристика: Третий том многотомного издания по истории Украины посвящён вопросам происхождения славян, их хозяйственных занятий и социальных отношений. Рассмотрен ряд археологических культур (типа Праги-Корчак, колочинская и другие), в том числе вопросы их соотношения с антами, склавинами и венедами письменных источников.

Формат: Djvu.

Размер: 2,42 MB.

Старонкі