Енциклопедія історії України. Т. 1. А — В

Енциклопедія історії України. Т. 1. А - ВКніга: Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 1. А — В / Редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. — Київ: Наук. думка, 2003. — 688 с.; іл.

Характарыстыка: Наприкінці 1980-х рр. в Україні розгорнулася науково-дослідна робота, пов’язана з теоретичним переосмисленням вітчізняної історії, дослідженням її «білих плям», опрацюванням нової періодізації історічного процесу, виявленням належного місця української історії в історії людства. Плідна робота істориків створила належне підгрунтя для докорінного переосмислення концепції вітчизняної історії, подолання стереотипів радянського часу. Це дозволило приступити до підготування якісно іншого словника (порівняно зі словником «Радянської енциклопедії исторії України», де більше половини всіх статей було присвячено періоду після 1917 р.).

Перший том «Енциклопедії історії України» містить слова на літери від А по В включно.

Кніга (назва па-беларуску): Энцыклапедыя гісторыі Украіны. У 10 т. Т. 1. А — В.

Характарыстыка (па-беларуску): У канцы 1980-х гг. у Украіне разгарнулася навукова-даследчая работа, звязаная з тэарэтычным пераасэнсаваннем айчыннай гісторыі, вывучэннем яе «белых плям», распрацоўкай новай перыядызацыі гістарычнага працэсу, вызначэннем належнага месца украінскай гісторыі ў гісторыі чалавецтва. Плённая праца гісторыкаў стварыла належны падмурак для карэннага пераасэнсавання канцэпцыі айчыннай гісторыі, пераадолення стэрэатыпаў савецкага часу. Гэта дазволіла прыступіць да падрыхтоўкі якасна іншага энцыклапедычнага выдання (у параўнанні з «Савецкай энцыклапедыяй гісторыі Украіны», дзе больш паловы артыкулаў былі прысвечаны перыяду пасля 1917 г.).

Першы том «Энцыклапедыі гісторыі Украіны» утрымлівае словы на літары ад А па В уключна.

Книга (название по-русски): Энциклопедия истории Украины. В 10 т. Т. 1. А — В.

Характеристика (по-русски): В конце 1980-х гг. в Украине развернулась научно-исследовательская работа, связанная с теоретическим переосмыслением отечественной истории, изучением её «белых пятен», разработкой новой периодизации исторического процесса, определением надлежащего места украинской истории в истории человечества. Плодотворная работа историков создала необходимую основу для коренного переосмысления концепции отечественной истории, преодоления стереотипов советского времени. Это позволило приступить к подготовке качественно нового энциклопедического издания (по сравнению с «Советской энциклопедией истории Украины», где более половины статей было посвящено периоду после 1917 г.).

Первый том «Энциклопедии истории Украины» содержит слова на буквы от А по В включительно.

Фармат: Pdf.

Памер: 85,3 MB.

Крыніца/Джерело/Источник: Электронная бібліятэка Інстытута гісторыі Украіны НАН Украіны.

Мова/Язык: украінская/українська/украинский.

Спампаваць/Скачать.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.